Šťastný Nový rok 2020 !

Updated: Jan 12


Zasa prišiel správny čas, predsavzatia vymýšľať.

Keď si kámo nato zrelý, predsavzatie Ťa aj stmelí.

Obykle však, márna sláva, s predsavzatím hanba pláva.

Šťastnú plavbu

v Novom roku 2020 želá


Za Naše Zelené Krasňany


#ZaNaseZeleneKrasnany5 views