Cenzúra naša každodenná

Updated: Feb 20, 2019

10.2.2019. Je nedeľa. Zahmlená, pochmúrna, nejasná.


A rovnako pochmúrna a zahmlená je aj kvalita publikovaných informácii a skupín, ktoré denne ovplyvňujú názory tisícky (a to doslovne) Račianskych čitateľov. Nedá mi nepodeliť sa s Vami o dlhšie pretrvávajúcu skúsenosť, najmä ohľadne facebookovej (ďaľej FB) komunikácie z prostredia Račianskej komunity.


Pre vysvetlenie súvislostí je čitateľovi potrebné urobiť krátky exkurz do virtuálneho prostredia "záujmových" skupín a ich administrátorov, najmä vydavateľov v prostredí Rače.Pretože dezorientovaní* diskutujúci a čitatelia v tomto virtuálnom prostredí bez znalosti kontextu(častokrát) ani netušia "koho pravda" je v danom médiu prezentovaná a popularizovaná. A tu je na mieste sa opýtať, známe (lat.):


"Que Bono"(V koho prospech) ?


*Pozn:

Neorientovaný = nemajúci záujem spoznať podstatu témy (problému)

Dezorientovaný = cielene, účelovo zavádzaný, ovplyvňovaný s cieľom straty orientácie v téme


UPOZORNENIE:

V tom lepšom prípade (ani to nieje výhra) svojím konaním vo virtuálnom priestore iba podporíte (zlegalizujete) tvrdenia a účelovo šírenú "pravdu". Bez základnej orientácie a znalosti pozadia pôsobiacich skupín sa Vám ľahko môže stať, že svojimi občianskymi príspevkami a vyjadreniami chtiac/nechtiac "stúpite na odtlak" politikovi (záujmovej skupine), v ktorého mene a prospech sú príspevky FB skupiny či média vytvorené a šírené.


A takéto konanie sa nekompromisne trestá !!!

Ako ?

Zmazaním či blokovaním príspevku, zablokovaním autora, resp. definitívnym vyradením (prostredníctvom administrátora) z príslušnej skupiny, v ktorej ste boli členom.


Tak ako sa to stalo mne a zopár ďalším občianskym aktivistom z Rače, nemajúc žiadnu politickú príslušnosť či afinitu k "požívateľom mediálneho výtlaku"**

Konkrétne prípady cenzúry sú zdokumentované a uvedené aj v tomto článku.


**Pozn:

Požívateľ mediálneho výtlaku=osoba/skupina/polit.strana, ktorá má, alebo bude mať prospech z realizovaného mediálneho konania. Prospech môže byť materiálny i nemateriálny, okamžitý ako aj planovaný.Krátky prehľad najdôležitejších račianskych FB skupín a lokálnej tlače (plátkov) zoradených zostupne podľa počtu členov/sledovateľov:


1. Priatelia Rače / Friend of Rača, 7341 členov, FB skupina, Súkromná

2. Račania, 6760 členov, FB skupina, Súkromná

3. Račan, 1557 sledovateľov, FB profil, Printové médium (plátok), Web stránka, Súkromné

4. Priatelia Východného / Rendezu, 1289 členov, FB skupina, Súkromná

5. Račan . sk, 655 sledovateľov, FB profil, Printové médium (plátok), Web stránka, Súkromné

6. Krasňany, 492 členov, FB skupina, Súkromné

7. Račiansky Výber, oficiálne printové médium (plátok) MČ Rača, Verejné


1.


Popis skupiny:

Poslaním tejto skupiny je prinášať informácie o radostiach a starostiach Rače a jej obyvateľov. Nevyhýbame sa však ani problematike života v hlavnom meste a problematike samosprávy ako takej.

Poteší nás aj, ak sa podelíte o vaše úspechy a zážitky, pretože aktívni ľudia sú srdcom Rače. Facebook má svoje pravidlá a my ich rešpektujeme. Rovnako aj slušná spoločnosť má svoje pravidlá komunikácie a tiež ich rešpektujeme. Teší nás, že ste sa stali našim členom a budeme radi, ak pravidlá budete dodržiavať aj Vy.Typ média: Facebook skupina

Typ skupiny: Susedia

Vznik: 22.11.2008

Vytvoril: neuvedené

Aktuálny počet členov: 7341

Formát skupiny: Verejná

Administrátor skupiny:

 • Rastislav Turanský

 • Matúš Ferenčík

 • Ján Drotován

V koho prospech ? ---> Michal Drotován

Kontext mediálneho prospechu:

Administrátor Ján Drotován je bratom starostu M. Drotována.


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/groups/priateliarace/


2.

Popis skupiny:

Rača na facebooku! Pošlite svoje príhody, fotky, postrehy, názory, ponuky - skrátka všetko o dianí v najkrajšej mestskej časti.Typ média: Facebook skupina

Typ skupiny: Susedia

Vznik: 23.08.2010

Vytvoril: Ján Bednarič

Aktuálny počet členov: 6760

Formát skupiny: Uzavretá

Administrátor skupiny:

 • Jurči Kucharenko (zrejme falošný profil)

 • Ján Bednarič (už neaktívny)

V koho prospech? ---> Peter Pilinský

Kontext mediálneho prospechu:

Zakladajúci (bývalý) administrátor Ján Bednarič je rodina s bývalým starostom P. Pilinským.


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/groups/128995573813420/


3.

Popis skupiny:

Dať priestor témam, ktoré zaujímajú bežných ľudí. Tlačený a internetový spravodaj pre ľudí z Rače, Krasňan a Východného.Typ média:

Facebookový profil, Printové médium

Typ skupiny:

Spravodajstvo a občiansky servis

Vznik: 21.9.2010

Vytvoril: Ján Bednarič

Aktuálny počet sledovateľov: 1557

Formát skupiny: Verejná

Administrátor skupiny:

 • Ján Bednarič

V koho prospech? ---> primárne P.Pilinský

Kontext mediálneho prospechu:

Zakladateľ Ján Bednarič je rodina s bývalým starostom P. Pilinským. Médium poskytuje priestor každému politikovi, ktorý si to zaplatí.


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/Ra%C4%8Dan-161159403899792/


4.

Popis skupiny:

Skupina Priatelia Východného/Rendezu vznikla preto, aby spájala nás, občanov na Východnom a našim spoločným úsilím prispela k riešeniu za roky nahromadených problémov nášho obvodu. Na nástenke skupiny Vás budeme informovať o všetkom, čo sa na Východnom pripravuje, organizuje, čo sa rieši alebo vyriešiť podarilo alebo nepodarilo. Uvítame príspevky občanov o tom, čo ich trápi alebo s čím by mohli, vedeli, chceli pomôcť a prispieť.Typ média: Facebook skupina

Typ skupiny: Susedia

Vznik: 15. 10. 2014

Vytvoril: Ján Drotován

Aktuálny počet členov: 1289

Formát skupiny: Verejná

Administrátor skupiny:

 • Matúš Ferenčík

 • Ján Drotován

V koho prospech ? ---> Michal Drotován

Kontext mediálneho prospechu:

Administrátor Ján Drotován je bratom starostu M. Drotována.


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/groups/priateliarendezu/


5.

Popis skupiny:

Poznávať dejiny, uverejňovať spomienky pamätníkov a šíriť poznatky o histórii a kultúrnom dedičstve račianskeho spoločenstva. Podporovať na doméne racan . sk a iných fórach verejnú výmenu názorov na dianie a toky verejných peňazí nielen v Rači. Vytvoriť a kultivovať priestor pre tvorivosť a prezentovať tvorbu obyvateľov Rače, Rendeza a Krasňan.


Sekcia občan je určená hlavne (no nielen) Račanom, ktorí sa chcú vyjadriť ku kultúrnym, politickým a spoločenským javom a témam.

Vítame predovšetkým príspevky, ktoré obsahujú zaujímavé fakty a postrehy, vyslovujú pozoruhodné otázky a názory, polemizujú so stavom a trendmi spoločenského bytia, zaoberajú sa možnosťami zlepšenia života jednotlivca a spoločenstva.

Uvítame aj polemiky ostré ako britva, no aj tie by mali mosty stavať, nie búrať, s prvoradým cieľom názorového oponenta pochopiť, nie za každú cenu poraziť. V príspevkoch očakávame vecnosť, faktami podložené argumenty a elementárnu slušnosť.

Miest pre virtuálnu výmenu názorov a polemiku - aj o Rači - je mnoho, len na fejsbuku je viac skupín a stránok, ktoré založili a navštevujú Račania. Ich prínosom je prepájanie ľudí a rozvíjanie záujmu o veci verejné, achillovou pätou je časté uprednostňovanie emócií pred faktami a tematickej pestrosti pred ponorom do jednotlivých tém. Na občan . sk chceme vytvoriť priestor, kde budú fakty, názory aj polemiky, kde bude možné ísť do hĺbky a kde račanské témy zaznejú v kontexte mestského, regionálneho, slovenského, európskeho a svetového diania. Sme ako rodina plaviaca sa časopriestorom na spoločnej lodi. Názorové odlišnosti a rozpory skúsme riešiť tak ako v rodine - ústretovo a s cieľom buď ich odstrániť, alebo - keď sa to nedá - aspoň ich pochopiť a prijať.Typ média:

Facebookový profil, Printové médium

Typ skupiny a média:

Občianske (súkromné)

Vznik: 7.1.2011

Vytvoril: Miro Ščibrany

Aktuálny počet členov: 655

Formát profilu: Verejný

Administrátor skupiny: Miro Ščibrany

Autori článkov:

Občiansky aktivisti a dejatelia v Rači

V koho prospech ? ---> vo významnej (väčšinovej) miere Michal Drotován

Kontext mediálneho prospechu:

Administrátor a vydavateľ je dlhodobým podporovateľom bývalého poslanca, občianskeho aktivistu a súčasného starostu Michala Drotována. V predchádzajúcich dvoch funkčných obdobiach bol administrátor významných kritikom politiky a krokov ex-starostu P.Pilinského.


Aktuálny banner a FB:

Link: https://www.facebook.com/racan.sk/6.

Popis skupiny:

Good fellas. Byvali to dobre casy.Typ média: Facebook skupina

Typ skupiny: Susedia

Vznik: 15. 11. 2009

Vytvoril: Javor Ka

Aktuálny počet členov: 492

Formát skupiny: Uzavretá

Administrátor skupiny:

 • Ingrid Kasalová

 • Viliam Kanianský

 • Rolino Erer Funkadelia

 • Mironoff Squared

 • Javor Ka

V koho prospech ? ---> občania Krasňan

Kontext mediálneho prospechu:

Skupina je apolitická (občianska).


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/groups/164595542402/


7. Račiansky výber


Popis média:

Plnofarebný mesačník o živote v Rači s možnosťou inzerovania. Doručuje sa zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava - Rača, Krasňany a Východné. Redakcia:    Alstrova 249, Bratislava-Rača Zodpovedný redaktor:    

Mgr. Jana Feriancová Za podpísaný príspevok zodpovedá autor. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.


V koho prospech ? ---> vždy ten starosta, ktorý je aktuálne (v danom čase) vo funkciiKontext mediálneho prospechu:

V ostatnom funkčnom období (2014-2018) sa médium stalo "hlásnou trúbou" starostu P.Pilinského, ktorý z neho spravil nástroj svojej popularizácie za peniaze daňových poplatníkov (médium je financované z rozpočtu MČ). Absolútne nekritickým spôsobom informovalo o dianí v MČ Rača ako aj o osobnom prínose starostu pre našu MČ.

Vedúcou mediálneho oddelenia MČ, ktoré koordinovala v minulom období obsah a témy jednotlivých vydaní tohto printového média bola príbuzná ex-starostu P.Pilinského.

Ostáva už len konštatovať, že etický kódex vydavateľa ostal bez povšimnutia a pošliapaný. ( https://www.raca.sk/eticky-kodex-vydavatela-a-tvorcov-novin-raciansky-vyber/ )


Súčasný starosta MČ Rača Michal Drotován sa ešte nemal čas prejaviť v súvislosti s kvalitou informácií a vyváženosťou obsahu Račianskeho výberu. Od jeho nástupu do funkcie vyšlo zatiaľ iba prvé vydanie. Budeme spoločne sledovať, ako nový starosta naloží s možnosťou vyhradiť sa a požadovať "neprifarbené" informovanie občanov našej mestskej časti.

Link: https://www.raca.sk/raciansky-vyber/


CENZÚRA, AKO SA TO V RAČI DEJE...?


Príklady:


A/ Pridal som článok ohľadne potenciálnej IT hrozby.

Tu je celý článok :