Cenzúra naša každodenná

Updated: Feb 20, 2019

10.2.2019. Je nedeľa. Zahmlená, pochmúrna, nejasná.


A rovnako pochmúrna a zahmlená je aj kvalita publikovaných informácii a skupín, ktoré denne ovplyvňujú názory tisícky (a to doslovne) Račianskych čitateľov. Nedá mi nepodeliť sa s Vami o dlhšie pretrvávajúcu skúsenosť, najmä ohľadne facebookovej (ďaľej FB) komunikácie z prostredia Račianskej komunity.


Pre vysvetlenie súvislostí je čitateľovi potrebné urobiť krátky exkurz do virtuálneho prostredia "záujmových" skupín a ich administrátorov, najmä vydavateľov v prostredí Rače.Pretože dezorientovaní* diskutujúci a čitatelia v tomto virtuálnom prostredí bez znalosti kontextu(častokrát) ani netušia "koho pravda" je v danom médiu prezentovaná a popularizovaná. A tu je na mieste sa opýtať, známe (lat.):


"Que Bono"(V koho prospech) ?


*Pozn:

Neorientovaný = nemajúci záujem spoznať podstatu témy (problému)

Dezorientovaný = cielene, účelovo zavádzaný, ovplyvňovaný s cieľom straty orientácie v téme


UPOZORNENIE:

V tom lepšom prípade (ani to nieje výhra) svojím konaním vo virtuálnom priestore iba podporíte (zlegalizujete) tvrdenia a účelovo šírenú "pravdu". Bez základnej orientácie a znalosti pozadia pôsobiacich skupín sa Vám ľahko môže stať, že svojimi občianskymi príspevkami a vyjadreniami chtiac/nechtiac "stúpite na odtlak" politikovi (záujmovej skupine), v ktorého mene a prospech sú príspevky FB skupiny či média vytvorené a šírené.


A takéto konanie sa nekompromisne trestá !!!

Ako ?

Zmazaním či blokovaním príspevku, zablokovaním autora, resp. definitívnym vyradením (prostredníctvom administrátora) z príslušnej skupiny, v ktorej ste boli členom.


Tak ako sa to stalo mne a zopár ďalším občianskym aktivistom z Rače, nemajúc žiadnu politickú príslušnosť či afinitu k "požívateľom mediálneho výtlaku"**

Konkrétne prípady cenzúry sú zdokumentované a uvedené aj v tomto článku.


**Pozn:

Požívateľ mediálneho výtlaku=osoba/skupina/polit.strana, ktorá má, alebo bude mať prospech z realizovaného mediálneho konania. Prospech môže byť materiálny i nemateriálny, okamžitý ako aj planovaný.


 

Krátky prehľad najdôležitejších račianskych FB skupín a lokálnej tlače (plátkov) zoradených zostupne podľa počtu členov/sledovateľov:


1. Priatelia Rače / Friend of Rača, 7341 členov, FB skupina, Súkromná

2. Račania, 6760 členov, FB skupina, Súkromná

3. Račan, 1557 sledovateľov, FB profil, Printové médium (plátok), Web stránka, Súkromné

4. Priatelia Východného / Rendezu, 1289 členov, FB skupina, Súkromná

5. Račan . sk, 655 sledovateľov, FB profil, Printové médium (plátok), Web stránka, Súkromné

6. Krasňany, 492 členov, FB skupina, Súkromné

7. Račiansky Výber, oficiálne printové médium (plátok) MČ Rača, Verejné


 

1.


Popis skupiny:

Poslaním tejto skupiny je prinášať informácie o radostiach a starostiach Rače a jej obyvateľov. Nevyhýbame sa však ani problematike života v hlavnom meste a problematike samosprávy ako takej.

Poteší nás aj, ak sa podelíte o vaše úspechy a zážitky, pretože aktívni ľudia sú srdcom Rače. Facebook má svoje pravidlá a my ich rešpektujeme. Rovnako aj slušná spoločnosť má svoje pravidlá komunikácie a tiež ich rešpektujeme. Teší nás, že ste sa stali našim členom a budeme radi, ak pravidlá budete dodržiavať aj Vy.Typ média: Facebook skupina

Typ skupiny: Susedia

Vznik: 22.11.2008

Vytvoril: neuvedené

Aktuálny počet členov: 7341

Formát skupiny: Verejná

Administrátor skupiny:

 • Rastislav Turanský

 • Matúš Ferenčík

 • Ján Drotován

V koho prospech ? ---> Michal Drotován

Kontext mediálneho prospechu:

Administrátor Ján Drotován je bratom starostu M. Drotována.


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/groups/priateliarace/


 

2.

Popis skupiny:

Rača na facebooku! Pošlite svoje príhody, fotky, postrehy, názory, ponuky - skrátka všetko o dianí v najkrajšej mestskej časti.Typ média: Facebook skupina

Typ skupiny: Susedia

Vznik: 23.08.2010

Vytvoril: Ján Bednarič

Aktuálny počet členov: 6760

Formát skupiny: Uzavretá

Administrátor skupiny:

 • Jurči Kucharenko (zrejme falošný profil)

 • Ján Bednarič (už neaktívny)

V koho prospech? ---> Peter Pilinský

Kontext mediálneho prospechu:

Zakladajúci (bývalý) administrátor Ján Bednarič je rodina s bývalým starostom P. Pilinským.


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/groups/128995573813420/


 

3.

Popis skupiny:

Dať priestor témam, ktoré zaujímajú bežných ľudí. Tlačený a internetový spravodaj pre ľudí z Rače, Krasňan a Východného.Typ média:

Facebookový profil, Printové médium

Typ skupiny:

Spravodajstvo a občiansky servis

Vznik: 21.9.2010

Vytvoril: Ján Bednarič

Aktuálny počet sledovateľov: 1557

Formát skupiny: Verejná

Administrátor skupiny:

 • Ján Bednarič

V koho prospech? ---> primárne P.Pilinský

Kontext mediálneho prospechu:

Zakladateľ Ján Bednarič je rodina s bývalým starostom P. Pilinským. Médium poskytuje priestor každému politikovi, ktorý si to zaplatí.


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/Ra%C4%8Dan-161159403899792/


 

4.

Popis skupiny:

Skupina Priatelia Východného/Rendezu vznikla preto, aby spájala nás, občanov na Východnom a našim spoločným úsilím prispela k riešeniu za roky nahromadených problémov nášho obvodu. Na nástenke skupiny Vás budeme informovať o všetkom, čo sa na Východnom pripravuje, organizuje, čo sa rieši alebo vyriešiť podarilo alebo nepodarilo. Uvítame príspevky občanov o tom, čo ich trápi alebo s čím by mohli, vedeli, chceli pomôcť a prispieť.Typ média: Facebook skupina

Typ skupiny: Susedia

Vznik: 15. 10. 2014

Vytvoril: Ján Drotován

Aktuálny počet členov: 1289

Formát skupiny: Verejná

Administrátor skupiny:

 • Matúš Ferenčík

 • Ján Drotován

V koho prospech ? ---> Michal Drotován

Kontext mediálneho prospechu:

Administrátor Ján Drotován je bratom starostu M. Drotována.


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/groups/priateliarendezu/


 

5.

Popis skupiny:

Poznávať dejiny, uverejňovať spomienky pamätníkov a šíriť poznatky o histórii a kultúrnom dedičstve račianskeho spoločenstva. Podporovať na doméne racan . sk a iných fórach verejnú výmenu názorov na dianie a toky verejných peňazí nielen v Rači. Vytvoriť a kultivovať priestor pre tvorivosť a prezentovať tvorbu obyvateľov Rače, Rendeza a Krasňan.


Sekcia občan je určená hlavne (no nielen) Račanom, ktorí sa chcú vyjadriť ku kultúrnym, politickým a spoločenským javom a témam.

Vítame predovšetkým príspevky, ktoré obsahujú zaujímavé fakty a postrehy, vyslovujú pozoruhodné otázky a názory, polemizujú so stavom a trendmi spoločenského bytia, zaoberajú sa možnosťami zlepšenia života jednotlivca a spoločenstva.

Uvítame aj polemiky ostré ako britva, no aj tie by mali mosty stavať, nie búrať, s prvoradým cieľom názorového oponenta pochopiť, nie za každú cenu poraziť. V príspevkoch očakávame vecnosť, faktami podložené argumenty a elementárnu slušnosť.

Miest pre virtuálnu výmenu názorov a polemiku - aj o Rači - je mnoho, len na fejsbuku je viac skupín a stránok, ktoré založili a navštevujú Račania. Ich prínosom je prepájanie ľudí a rozvíjanie záujmu o veci verejné, achillovou pätou je časté uprednostňovanie emócií pred faktami a tematickej pestrosti pred ponorom do jednotlivých tém. Na občan . sk chceme vytvoriť priestor, kde budú fakty, názory aj polemiky, kde bude možné ísť do hĺbky a kde račanské témy zaznejú v kontexte mestského, regionálneho, slovenského, európskeho a svetového diania. Sme ako rodina plaviaca sa časopriestorom na spoločnej lodi. Názorové odlišnosti a rozpory skúsme riešiť tak ako v rodine - ústretovo a s cieľom buď ich odstrániť, alebo - keď sa to nedá - aspoň ich pochopiť a prijať.Typ média:

Facebookový profil, Printové médium

Typ skupiny a média:

Občianske (súkromné)

Vznik: 7.1.2011

Vytvoril: Miro Ščibrany

Aktuálny počet členov: 655

Formát profilu: Verejný

Administrátor skupiny: Miro Ščibrany

Autori článkov:

Občiansky aktivisti a dejatelia v Rači

V koho prospech ? ---> vo významnej (väčšinovej) miere Michal Drotován

Kontext mediálneho prospechu:

Administrátor a vydavateľ je dlhodobým podporovateľom bývalého poslanca, občianskeho aktivistu a súčasného starostu Michala Drotována. V predchádzajúcich dvoch funkčných obdobiach bol administrátor významných kritikom politiky a krokov ex-starostu P.Pilinského.


Aktuálny banner a FB:

Link: https://www.facebook.com/racan.sk/


 

6.

Popis skupiny:

Good fellas. Byvali to dobre casy.Typ média: Facebook skupina

Typ skupiny: Susedia

Vznik: 15. 11. 2009

Vytvoril: Javor Ka

Aktuálny počet členov: 492

Formát skupiny: Uzavretá

Administrátor skupiny:

 • Ingrid Kasalová

 • Viliam Kanianský

 • Rolino Erer Funkadelia

 • Mironoff Squared

 • Javor Ka

V koho prospech ? ---> občania Krasňan

Kontext mediálneho prospechu:

Skupina je apolitická (občianska).


Aktuálny banner na FB:

Link: https://www.facebook.com/groups/164595542402/


 

7. Račiansky výber


Popis média:

Plnofarebný mesačník o živote v Rači s možnosťou inzerovania. Doručuje sa zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava - Rača, Krasňany a Východné. Redakcia:    Alstrova 249, Bratislava-Rača Zodpovedný redaktor:    

Mgr. Jana Feriancová Za podpísaný príspevok zodpovedá autor. Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.


V koho prospech ? ---> vždy ten starosta, ktorý je aktuálne (v danom čase) vo funkciiKontext mediálneho prospechu:

V ostatnom funkčnom období (2014-2018) sa médium stalo "hlásnou trúbou" starostu P.Pilinského, ktorý z neho spravil nástroj svojej popularizácie za peniaze daňových poplatníkov (médium je financované z rozpočtu MČ). Absolútne nekritickým spôsobom informovalo o dianí v MČ Rača ako aj o osobnom prínose starostu pre našu MČ.

Vedúcou mediálneho oddelenia MČ, ktoré koordinovala v minulom období obsah a témy jednotlivých vydaní tohto printového média bola príbuzná ex-starostu P.Pilinského.

Ostáva už len konštatovať, že etický kódex vydavateľa ostal bez povšimnutia a pošliapaný. ( https://www.raca.sk/eticky-kodex-vydavatela-a-tvorcov-novin-raciansky-vyber/ )


Súčasný starosta MČ Rača Michal Drotován sa ešte nemal čas prejaviť v súvislosti s kvalitou informácií a vyváženosťou obsahu Račianskeho výberu. Od jeho nástupu do funkcie vyšlo zatiaľ iba prvé vydanie. Budeme spoločne sledovať, ako nový starosta naloží s možnosťou vyhradiť sa a požadovať "neprifarbené" informovanie občanov našej mestskej časti.

Link: https://www.raca.sk/raciansky-vyber/


 

CENZÚRA, AKO SA TO V RAČI DEJE...?


Príklady:


A/ Pridal som článok ohľadne potenciálnej IT hrozby.

Tu je celý článok :

https://www.zanasezelenekrasnany.com/blog/snaží-sa-mč-rača-monitorovať-komunikáciu-svojich-poslancov

Na FB skupine Priatelia Rače / Friend of Rača bol tento článok bez upozornenia a vysvetlenia administrátorom (Rastislavom Turanským) zablokovaný.


B/ Pridal som článok ohľadne zasadnutia poslancov mesta a fukcie vicestarostky v OLO a.s.:

Tu je celý článok :

https://www.zanasezelenekrasnany.com/blog/v-račistorfe-zavládne-konečne-ordnung

Na FB skupine Priatelia Rače / Friend of Rača bol tento článok bez upozornenia a vysvetlenia administrátorom (Rastislavom Turanským) zablokovaný.


C/ Pridal som otázku administrátorovi, prečo sú moje príspevky blokované, filtrované

Dodnes som nedostal žiadnu spätnú väzbu.


Tu sú dôkazy (screenshoty) o svojvoľnom (riadenom) a účelovom konaní administrátorov: 

D/ Túto pasáž článku pridávam dnes 11.2.2019 asi o 8:44. Tu sa odohralo presne o čom píšem

O 8:21 zdieľal člen skupiny Priatelia Rače / Friends of Rača tento článok:O 8:40 už je však príspevok blokovaný administrátorom tejto skupiny (R. Turanský)!

"Administrátor vám dočasne vypol možnosť uverejňovať alebo komentovať príspevky v skupine do Štvrtok 14. februára 2019, 8:19. Learn More."


Schválne, ak ste členov v tejto FB skupine, skúste si príspevok vyhľadať... :o((

 

V minulosti (v priebehu roka 2018) som mal rovnako negatívne skúsenosti s administrátorom skupiny Račania (J. Bednarič), ktorý ma v období vrcholiacej"predvolebnej kampane" ním protežovaného kandidáta na starostu Rače (P.Pilinského) totálne "odstavil", keďže moje postoje a občianske názory (kritika) boli v tejto skupine "príliš toxické" pre obecenstvo a nestotožňovali sa s oficiálnou líniou tejto skupiny.


Obdobne zle, sa v súčasnosti správajú administrátori stránky Priatelia Východného / Rendezu (J.Drotován), kde mi z nevysvetliteľných príčin bolo zrušené a zablokované členstvo. Nič zásadné som tam nepublikoval, iba zdieľal informácie o dianí v Krasňanoch a čítal čo sa deje na Rendezi.


Moji priatelia a známi, ktorí dlhodobe sledujú a zapájajú sa aktívne do spoločenskej diskusie (častokrát kriticky k výkonu starostovského a poslaneckého mandátu) majú obdobne negatívnu skúsenosť vyusťujúcu do ich cenzúry, blokovania a vylúčenia z diskusnej skupiny.


***Upozorňujem, že moje príspevky ako aj príspevky priateľov, u ktorých sa taktiež objavila cenzúra, nijakým hrubým spôsobom neporušili pravidla danej skupiny, nijako nedehonestovali ani neznevažovali jednotlivcov či diskutujúcich členov príslušnej FB skupiny.

 

Záverom:

Vedzte, že pokiaľ budete na Račianskych diskusných fórach a skupinách, like-ovať, zdieľať, popularizovať či inak pozitívne sa podieľať na kladnom mediálnom obraze, ste v pohode. Administrátori Vás nechajú "na pokoji"... Pokiaľ sú Vám milé susedské burzičky, sídliskové eventy, komunitné guláše, záhradky či kortešačky, či inak neškodný FB "traffic", tak ste v pohode. Akonáhle prekuknete systém režisérov a obecenstva, a snažíte sa s tým niečo urobiť, vedzte že začnete byť problémom pre túto komunitu...No a to potom už aj Vy zažijete správanie ako svojvôľa a manipuláciu s názormi, o čom bol celý tento príspevok.


Ak máte podobnú skúsenosť, dajte mi vedieť. Bolo by zaujímavé zistiť ako masívne to je a koľkí ste sa s tým už stretli...Pretože povedať si svoj názor na spoločensky vážne témy sa tu v Rači na FB nenosí...


A ak by sa medzičasom stalo, že moje príspevky "boli administrátorom uvolnené do obehu", je nad slnko jasné, že sa tak stalo iba na základe tohto článku, pretože sa v ňom "dotyční" mocipáni našli. Mali pred jeho zverejnením dostatok času, takže teraz už konajú s prospechom a snahou zmiasť Vás čitateľov a členov dotknutých FB skupín.


Dovetok:

"Chcem veriť, že po prečítaní môjho článku sa aspoň niektorým z Vás Račanov otvorili oči. Dúfam, že v ďalšom období budete obozretne (poznajúc odkryté súvislosti) schopní identifikovať reálne mediálne nebezpečenstvo a špinavosti (záujmových skupín konajúcich v mediálnom prostredí Rače) skôr, ako pôjdete odhodlane a so zápalom diskutovať, hejtovať, zdieľať, či like-ovať, alebo inak hodnotiť...A ak sa si pri každej podobnej aktivite spýtate len tak, bezprostredne - samých pre seba, jednoducho - Que Bono(?), tak verím, že nájdete aj túto odpoveď...A vedzte, že tým vôbec nič nepokazíte..."

Autor:

František Polakovič

fanúšik a podporovateľ kritického a analytického myslenia 

Text prevzatý z www.picuscapital.sk

"Blokovanie názorov a skupín? Rodí sa nová naivná demokracia?

Po roku 1989 sme sa dočkali toho, že budeme žiť konečne v slobodnej dobe, kedy sa za odlišný názor na danú problematiku nebude trestať. Od roku 1989 sa svet zmenil. Už to nie sú len noviny a časopisy, ktoré sú mienkotvorným médiom. V súčasnosti sú informácie čoraz viac dostupnejšie na internete. Videa, články či rôzne fakty sa veľmi ľahko dajú nájsť jednoduchým klikom. Informačný svet sa v súčasnosti rozdelil na mainstream a alternatívu.

Ľudia čoraz viac začínajú veriť viac alternatívnym médiám, ktoré sa snažia zaujať predovšetkým kritickým pohľadom na svet. Práve informácie by mali byť tým silným záchytným bodom. Mainstream často zabúda správu viac analyzovať a píše jednotvárne. Netreba sa potom diviť, že médiá ovládajú liberálny reportéri, ktorý sú často ukážkou jednotvárnosti. Práve jednotvárnosť škodí kritickému mysleniu obyvateľstva, ktoré často naivne verí kávičkovej smotánke, ktorá má vždy svoju pravdu a vždy vie. Čo je pravda alebo hoax. Cenzúra začína vznikať aj na sociálnej sieti Facebook, kedy skupinka ‚odvážlivcov‘ postupom času začína meniť víziu novej demokracie, ktorá sa mení na úbohu jednotvárnosť názorov. Blokujú sa nie len názory ale po novom aj veľké skupiny.


55 tisícová skupina  akoby jedným „klikom“ zanikla (Slovenský národ, spamätaj sa) . Týmto zanikli aj názory nespokojných ľudí na Slovensku. Akoby už vôbec neexistovali. Týmto prejavom zaniká akákoľvek diskusia na Facebooku. Akýkoľvek odlišný názor sa trestá blokáciou. Je paradoxom, že sloboda názorov postupne zaniká aj takouto víziou liberálnej spoločnosti, ktorá nemá absolútny záujem diskutovať. Zrodila sa jednotvárnosť v mainstreame a tento krát sa rodí nová jednotvárnejšia a predovšetkým liberálnejšia diskusia, ktorá má navodzovať dojem pravdy vš hoaxov. Co je však v skutočnosti pravda naozaj nikto nevie. Kritická debata však tým pádom skončila aj na sociálnej sieti Facebook, ktorý je už momentálne ovládaný liberálnou smotánkou a odlišný názor je automaticky trestaný okamžitým blokom. Dočkáme sa podobnej mediálnej naivity ako pred rokom 89 a masívnej cenzúry".

 

#Rača #Krasňany #Východné #ZanašezelenéKrasňany #Facebook #Pilinský #Drotován

389 views0 comments

Recent Posts

See All