Je potrebné veci pripomínať !? (ÚPZ)

Dňa 24.9.2020 bol na Facebook-ovej (FB) skupine Priatelia Rače zverejnený príspevok ohľadne zámeru výstavby obytnej budovy na parcele č. 17323/5.


Parcela 17323/5 je medzi ul. Cyprichova a Račianska, v blízkosti katedrály sv. Šebestiána (tu):

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=18&c=17.143614,48.196182&it=point&sc=n&dt=owners#/detail/kataster/parcela-c/805866/17323_5?zoom=false


Publikovaná informácia, ktorú v tejto FB skupine uverejnil starosta Rače - M. Drotován, nenechala obyvateľov chladných ani bez záujmu...

Medializované predsavzatie zamedziť akejkoľvek výstavbe na uvedenej parcele č. 17323/5 (plne súhlasím s odhodlaním zamedziť výstavbu) rozpútala opäť živú FB diskusiu...

Okrem priamo dotknutých obyvateľov Krasňan (Cyprichova 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) z priľahlých bytových domov a náhodných diskutérov, sa do "živej" diskusie zapojili i poslanec zastupiteľstva J. Polakovič, alebo notoricky známy FB troll-ovia (napr. M. Marejka) či občiansky aktivisti (napr. D. Veselý) no v neposlednom rade aj zapálení diskutéri s afinitou (skrývanou i neskrývanou) k súčasnému, alebo bývalému vedeniu našej MČ Rača.


Diskusia na FB skupine Priatelia Rače tu:

https://www.facebook.com/groups/priateliarace/permalink/10158008553527670

Samotná diskusia a príspevky sa bohužiaľ miestami vzdialili od pôvodnej informácie o zámere výstavby a FB troll-ovia opäť a znova vyťahujú "svoj starý repertoár" o tzv. "zastavenom Územnom Pláne Zóny Krasňany" a jeho "zázračnej moci vyliečiť Krasňany od developerov". Je preto potrebné pripomenúť, ako a kto vlastne "zastavil" ÚPZ Krasňany !

 

ROZHOVOR

Dal som si preto tú námahu a oslovil som jedného z najpovolanejších Marka Mihálika - vtedajšieho právneho poradcu dotknutých občanov, ktorí podpisovali petíciu a podávali podnet k ÚPZ na prokuratúru, aby nám v krátkosti zhrnul, najdôležitejšie fakty...


František Polakovič:

"Marek, mohol by ste v krátkosti zhrnúť pre čitateľov, ako to vlastne s ÚPZ Krasňany v skutočnosti bolo ? Kde bol ten povestný pes po právnej stránke zakopaný ?"

Marek Mihálik:

"Ferko (určite si spomínate)...ÚPZ Krasňany zastavilo 9 rozumných poslancov MZ BA-Rača na základe protestu prokurátora OP BA III JUDr. Ľubomíra Pagáča, LLM. PhD.

Podnet na protest podávali stovky občanov Krasňan. Stavať v stabilizovanom území sa môže preto, že v roku 2011 boli schválené Zmeny a doplnky č. 2 k UP hl.mesta SR Bratislavy, ktoré umožnili stavať novostavby v stabilizovaných územiach t.j. aj v našich Krasňanoch.

Tam sú vinníci - poslanci mestského zastupiteľstva (bola to dohoda SMER-u s SDKÚ, KDH atď.). Sú za tým teda úplne iné osoby ako si FB diskutéri ako pán Marejka a jemu podobne neznalí myslia. To, čo chceli od ÚPZ Krasňany niektorí protagonisti dosiahnuť - aby sa ním zastabilizovalo stabilizované územie - je nezmysel, pretože úlohou ÚPZ nie je zamedziť výstavbe, ale ju regulovať. Zamedziť výstavbe bolo práve úlohou ÚP hl. mesta SR Bratislavy, ktorý tak aj v roku 2007 bol prijatý. Toť celá pravda v skratke..."

František Polakovič:

"Z niektorých príspevkov diskutujúcich na FB sa dá vyvodiť záver (aspoň ja mám taký pocit) , že územný plán zóny Krasňany slúžil aj ako politikum na ubezpečenie pre mamičky s kočíkmi, že ich deti sa budú môcť hrať na zelenom trávniku. Ale to sme sa opäť vrátili v čase, niekde do obdobia rok-dva pred komunálnymi voľbami...a čitateľ nech si sám položí otázku, kto na tomto najviac získal - kto vtedy presadzoval tento názor ...(?!)"

Marek Mihálik:

"Opakujem, úlohou územného plánu zóny je regulovať výstavbu, ale nie ju zakázať. Preto sa to aj ukázalo v roku 2018, že na to, aby Krasňany mohli preprojektovať (zmeniť) na to, čo sa od mestského sídla očakáva, museli naprojektovať (doplniť) hromadné garáže, aby ten územný plán zóny mal vôbec nejaký zmysel.

Totiž ťažko možno v stabilizovanom území (za také Krasňany považuje UP hl. mesta SR Bratislava z roku 2007, pretože je v ňom už ukončená výstavba a nie je miesto, kde by sa mohlo stavať - to, že v roku 2011 pribudla možnosť novostavieb priamo protirečí funkcii slova "stabilizované") niečo naprojektovať, keďže tam chýbajú pozemky na výstavbu." 

František Polakovič:

"Takže keď to celé zhrniem - vychádza mi, že tí čo na FB šíria alebo v uliciach "roztrubujú" obohranú pesničku o "všemocnosti ÚPZ" buď vedome klamú, alebo tomu jednoducho nerozumejú ?"

Marek Mihálik:

"Presne tak!"

František Polakovič:

"Marek, ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré..."

Marek Mihálik:

"Za málo - je treba obyvateľom pripomínať, aby sa takáto situácia už nezopakovala.Záverom:

Verím, že pozorné oko občana schopného čítať s porozumením si našlo v tomto príspevku vysvetlenie, a že všade-prítomný "hejt" a "troll-ing" uverejňovaný vo FB skupinách bude týmto tzv. "hej Račanom" a podobným "nešťastníkom" odpustený. Ich debatné ataky a komenty by mali nenávratne zapadnúť v nánose rozumných príspevkov a zdravých názorov...


ODPORÚČANIE

Je nevyhnutné, aby bezprostredne dotknutí obyvatelia potenciálnou výstavbou na parcele č. 17323/5 z Cyprichovej 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 intenzívne pracovali so samosprávou a občiansky pripomienkovali zámer stavať a vytvorili tak spoločenský tlak proti zamýšľanej výstavbe. Bez odporu dotknutých obyvateľov a širšej verejnosti zmôže samospráva málo.

S pozdravom

František Polakovič

Dôchodca

Linky:

https://www.zanasezelenekrasnany.com/post/úp-z-krasňany-bol-definitívne-zamietnutý

https://www.zanasezelenekrasnany.com/post/úp-krasňany-bol-opäť-v-médiách

 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #ZanašezelenéKrasňany #Pilinský #Drotován

226 views0 comments

Recent Posts

See All