Jozef Kadlečík, RNDr. (64), vysokoškolský učiteľ

Updated: Oct 31, 2018

Kandidát na poslanca do MZ Rača za Volebný Obvod 2 - Krasňany

Volebné čislo 9. www.jozefkadlecik.sk


Komunálne voľby 2018 – Anketa s kandidátmi

1. Aká je Vaša motivácia kandidovať do MZ?

Prospech obyvateľov Krasňan je na periférii záujmu miestneho zastupiteľstva. O mojej kandidatúre rozhodol najmä návrh Územného plánu zóny Krasňany, ktorý ukázal na nezákonnosti v procese obstarávania a spracovania návrhu, ktorý bol účelovo zadaný a bez riadneho prerokovania s občanmi. Nemalo sa stať, že obec surovo siahne v návrhu územného plánu na súkromný majetok občana. Vedenie obce doteraz nezverejnilo ako rieši petície a pripomienky stoviek občanov Krasňan. Neprofesionalita zakrývaná často až aroganciou úradnej moci, to je ďalší motív zmeniť a nastaviť výkon samosprávy tak, aby naozaj zastupovala záujem občanov obce a nie úzkych skupín.


2. Aké problémy chcete ako poslanec MZ riešiť?

Na volebnom letáku mám uvedené svoje priority a to:

• zachovať pôvodný ráz Krasňan – sídliska pre nás všetkých

• nemeniť zelené plochy na parkovacie plochy

• riešiť poddimenzovanú kanalizačnú sieť

• udržiavať poriadok verejných priestorov

• nedovoliť zahusťovanie sídliska výstavbou a dopravou

• profesionálne sa starať o detské ihriská a chrániť ich ako parky pre oddych všetkých generácií

• odbremeniť Krasňany od množstva áut presadzovaním vybudovania cesty Slanec-Biely kríž


Hlavné mesto mení svoj obraz divokou výstavbou. Aj malebný obraz Rače už menia vežové obytné domy, vinohrady sa strácajú a ustupujú hromadnej a individuálnej výstavbe. Všetko sa deje bez riešenia základného konceptu Mestskej časti Bratislava-Rača, ktorý by mal povedať, kam ju chceme smerovať, ako má vyzerať a komu má slúžiť pre život. V Krasňanoch kolabujú inžinierske siete, napr. kanalizácia v dôsledku preťaženosti. Výstavba z okolia sa pripája na inžinierske siete Krasňan. Tiež narastá prašnosť, hluk a rast vnútornej teploty sídliska. Rád by som zachytil vodu tam, kde spadne a neodvádzať ju do kanalizácie. Ohrozuje nás spodná voda.

Treba hlavne zmeniť systém riadenia obce, treba vytvoriť Radu obce a využiť inštitút verejného riešenie návrhov a problémov obyvateľov verejnými stretnutiami s občanmi.


3. Čo ste doteraz urobili pre Raču a jej obyvateľov?

Otázka je prihrávkou všetkým súčasným poslancom. Presvedčil ma o tom rozhovor s kandidátmi na starostu v Račianskej TV.

Ja som bol aktívny cez správne rady škôl, snažil som sa, aby tieto efektívne fungovali a deti dostávali kvalitnú výučbu v ZŠ a v Gymnáziu a cítili sa v škole bezpečne. Najbližší susedia ma poznajú ako konateľa správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dom, v ktorom žijem s rodinou. Denne riešim problémy bežného života: nefunkčné osvetlenie, čistota, odvoz smetí, udržiavanie zelene. Pri spolufinancovaní s MÚ Rača sme príkladne funkčne aj esteticky zrekonštruovali kontajnerové stanovište, kde sme umiestnili ekokontajnery obyvateľov aj podnikateľov. Skončilo sa devastovanie priestoru bezdomovcami, ktorí si tu urobili verejnú noclaháreň, WC a kuchyňu.

Neriešiteľný je však problém zásobovania a parkovania obchodného domu LIDL. LIDL nedodržiava projekt a zásobuje obchod nepretržite, najmä v nočných hodinách, kedy chladiace zariadenia kamiónov rušia vlastníkov v okolitých domoch. Ďalej LIDL nesprístupnil parkovisko, ktoré má od 21 hod do 6 hod rannej slúžiť ako verejné parkovisko. Značky informujú výlučne o parkovisku pre návštevníkov. Na môj podnet Mestská časť Bratislava-Rača konala v prospech obyvateľov, keď došlo k zníženiu rušivého osvetlenia redukciou počtu zapnutých svetiel a k vypnutiu žiariacej reklamnej tabule LIDL, ktorá bola umiestnená pri zástavke električky.


4. Prečo by voliči mali voliť práve Vás?

Susedia ma poznajú ako človeka, ktorý sa vyjadruje priamo. Viem racionálne riešiť problémy. Neznášam nespravodlivosť. Mám sociálne cítenie. Viem sa porozprávať so všetkými generáciami. Držím palce mladej generácii, v súčasnosti učím a vychovávam budúcich lekárov. Väčšinu profesionálneho života som bol vo vedúcich funkciách. V štátnej organizácii mi bol zverený majetok vo výške 37 miliónov eur, disponoval som rozpočtom skoro 5 miliónov eur a riadil som 140 zamestnancov. Ako prezident Nadácie bánk na záchranu života som pred inými možnosťami presadil dar na dávkovače onkologických liekov pre Detskú fakultnú nemocnicu Bratislava vo výške 24 miliónov SK (cca 1 milión eur). Roky som sa venoval procesnému riadeniu, kde boli riešené aj modely riadenia samosprávnych funkcií. Mám dostatok skúseností a poznatkov, ktoré sú v obci využiteľné ... a som neúplatný, nikdy som nevzal žiadny úplatok.


 

#JozefKadlečík #Rača #Krasňany #Voľby2018 #ÚzemnýPlán #ZanašezelenéKrasňany


44 views0 comments