Mimoriadne zastupiteľstvo o ÚP-Z Krasňany bude 29.1.2019 o 16:00

Mestská časť obdržala na základe podnetu obyvateľov protesty okresného prokurátora Bratislava III, ktorými žiada zastaviť celý proces obstarávania územného plánu zóny Krasňany.


Na základe toho bude 29. januára 2019 zvolané mimoriadne zastupiteľstvo Bratislava-Rača od 16,00h. v Nemeckom kultúrnom dome, kde sa poslanci vyjadria k predmetným protestom prokurátora.


Link:

https://www.raca.sk/mimoriadne-zastupitelstvo-o-uzemnom-plane-zony-krasnany-bude-29-januara/ 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #Prokuratúra #ZaNašeZelenéKrasňany #Pilinský #Drotován


94 views0 comments

Recent Posts

See All