Nájomné byty - realita alebo skrytý developing ?

Updated: Jan 13, 2020


20.12.2019 bola na úradnej tabuli mesta Bratislava zverejnená výzva k pripomienkovaniu návrhu zadania pre vypracovanie projektovej štúdie umiestnenia nájomných bytov na území hlavného mesta SR.


Pripomienkovanie obyvateľmi je možné iba do 31.01.2020 písomne aj e-mailom na: uzemnedokumenty@bratislava.sk.
Kompletné znenie návrhu zadania štúdie (tento dokument je predmetov pripomienkovania):

Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy Urbanistická štúdia – návrh zadania November, 2019


Súvisiace linky - úradná tabuľa mesta Bratislava:

Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania - Štúdija umiestnenia nájommný bytov

http://www.bratislava.sk/sk/sprava/startujeme-sutaze-na-vystavbu-novych-najomnych-bytov


O detailoch k téme detailne pojednáva - Blog Teamu Hagarova:

https://teamhagarova.blogspot.com/2020/01/najomne-byty-miesto-vinohradov-kde-je.html

 

#Rača #Krasňany #NájomnéBývanie #PeknáCesta #Račianska #Vallo


48 views0 comments

Recent Posts

See All