Občania Krasňan písomne informujú starostu a poslancov o nezákonosti ÚPN

Na základe priebehu rokovania mestského zastupiteľstva MČ Rača zo dňa 23.10.2018 a vyplývajúcich rozhodnutí a záverov, občania Krasňan písomne, prostredníctvom emailovej komunikácie OPÄTOVNE INFORMUJÚ starostu Pilinského a poslancov miestneho zastupiteľstva, že celý proces obstarania ÚP zóny Krasňany je NEZÁKONNÝ od svojho počiatku. Konkrétne sa jedná o porušenie §12 písm. a) zákona 50/1976 Zb.(stavebný zákon).


Je iba smutným konštatovaním, že v keby pán starosta umožnil právne erudovaným občanom v rozprave na miestnom zastupiteľstve konanom dňa 23.10.2018 dohovoriť svoj príspevok do konca, vyhol by sa blamáži a určite by nedal hlasovať o variante pokračovania v Územnom pláne zóny Krasňany.


Takto pán starosta Pilinský prenechal budúcemu starostovi a miestnemu zastupiteľstvu nepríjemnú úlohu zastaviť nezákonný proces obstarávania ÚPN.


K nahliadnutiu prikladáme stanovisko MDVRR z 19.6.2014, kde informuje a usmerňuje mestskú časť Bratislava Nové Mesto o tom, že nie je možné obstarať územný plán zóny, kedže sa nenachádza definícia takejto zóny v bode 2.2.5 v texte záväznej časti územného plánu mesta Bratislavy ako časti územia mesta Bratislavy, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny. Len doplníme pre vysvetlenie súvislostí, Račianska zóna Krasňany má navlas rovnaké postavenie zóny, ako zóna Biely Kríž v mestskej časti Nové Mesto.

Požiadali sme teda MDVRR o metodické usmernenie a stanovisko k ÚP zóny Krasňany a očakávame analogicky rovnaké stanovisko, aké bolo vydané pre Nové Mesto v súvislosti s obstaranim územného plánu zóny Biely Kríž.


Pýtame sa starostu a poslancov:

  • Ak je niečo takéto nelegálne v Petržalke a Novom Meste, prečo to nie je nelegálne v Rači ?

  • Prečo sa MÚ MČ BA Rača neobráti na MDVRR SR so žiadosťou o vydanie metodického usmernenia podľa § 17 ods. 3 stavebného zákona ?
 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #Pilinský #Drotován #Luknárová


148 views0 comments

Recent Posts

See All