Parkujem, Parkuješ, Parkujeme

Updated: May 3, 2019

Primátor Bratislavy - M. Vallo spolu s MČ Rača a MČ Vajnory pozývajú na stretnutia s občanmi ohľadne pripravovanej Parkovacej politiky v našom meste. Stretnutie sa uskutoční dňa 7.5.2019 o 17:00 v Nemeckom kultúrnom dome v Rači. Všetci sme vítaní.Motoristi, vlastníci, občania, susedia. Zúčastnime sa v čo najhojnejšom počte, aby sme si mohli vypočuť a zároveň diskutovať tak závažnú tému, týkajúcu sa každého z nás. Ide o celkový vplyv na kvalitu prostredia a života v hlavnom meste, ako aj v našej mestskej časti Rača. Verím, že diskusia bude plodná a téma je dostatočne pripravená zo strany magistrátu a úradu MČ. Svoj názor, pripomienky a postrehy tam bude možné predniesť. Stretnutie je plánované do 19:00.


S pozdravom

František Polakovič


 

Súvisiace linky k téme:

AuditParkovaniaBratislava2016Deloitte

https://bratislava.sk/sk/bratislava-potrebuje-parkovaciu-politiku

https://www.facebook.com/events/528342377693725/

https://www.facebook.com/parkovanievba/

Často kladené otázky

Prečo nemôžu mať rezidenti vo svojej zóne prvé auto zadarmo?

Pokiaľ by rezidentská karta bola zadarmo, mala by menší vplyv na celkovú zmenu parkovania. Rovnako by sme vśetci krúžili po sídlisku a hľadali voľné parkovacie miesto, len by sme mali “za sklom kartičku”. Pokiaľ má táto karta svoju cenu, je to prirodzená regulačná bariéra a motivuje napr. vlastníkov starých nepojazdných áut, aby sa ich zbavili. Zároveň výnosy z parkovacej politiky budú použité na budovanie parkovacích domov v tých zónach, kde problém pretrvá a bez financií z rezidentských kariet by ich mesto nedokázalo v potrebnom počte postaviť. Takto vybudované parkovacie domy budú prístupné všetkým s rezidentskou parkovacou kartou ale i návštevníkom ako súčasť celkovej parkovacej kapacity v danej lokalite.

Prečo budem musieť platiť, keď aj tak nebudem mať kde zaparkovať? Skúsenosti z iných miest ukazujú, že zavedením rezidentského parkovania klesne počet parkujúcich áut v uliciach a na parkoviskách. Zmiznú málo používané autá, vraky, firemné vozidlá (dodávky), menej ľudí bude do Bratislavy cestovať autom a viac verejnou dopravou. Z financií z rezidentskej parkovacej politiky bude mesto flexibilne stavať aj parkovacie domy v tých zónach, kde problém pretrvá aj po zavedení regulácie.

Budem musieť povinne platiť 10 eur/rok, ak auto parkujem vo vlastnej garáži? Nie, vo vlastnej garáži samozrejme budete parkovať zadarmo. Pokiaľ však chcete využívať benefity rezidentskej karty, t.j. 2 hodiny bezplatného parkovania denne v ostatných zónach (týka sa spoplatnených časov) a 150 hodín ročne pre parkovanie pre návštevy, môžete tieto benefity získať za registračný poplatok 10 eur/rok.

Bude parkovacia politika zavedená plošne v celej Bratislave? Nebude, bude sa týkať len tých zón, miest, ulíc, kde je reálny problém s parkovaním a len v tých časoch, kedy tento problém je. To znamená napríklad v Petržalke to bude najmä v noci, ale vo štvrtiach blízko biznis centier, kde dopyt presahuje ponuku aj cez deň to pravdepodobne bude spoplatnené aj cez deň. V ostatných časoch (keď nie je dopyt vysoký) nebude parkovanie spoplatnené.

Bude parkovanie v rezidenčnej zóne spoplatnené 24 hodín denne? V niektorých zónach de facto áno, spravidla sa to však bude deliť na denný, nočný a víkendový režim. napríklad v Dúbravke bude spoplatnené nočné parkovanie a ale v centrálnejších štvrtiach s vysokým dopytom (ako v okolí biznis centier) to môže byť zase denné parkovanie. Taktiež nepočítame so spoplatnením medzi 6 a 8 ráno v čase zásobovania.

Som Bratislavčan a platím tu dane. Prečo neplatia len ostatní? Parkovacia politika nesúvisí s daňami, ani nemá byť spôsob ako získať viac peňazí do rozpočtu - je to nástroj na reguláciu dopravy, zvýšenie kvality života a udržateľnom rozvoji. Problém statickej a dynamickej dopravy sa týka aj vozidiel Bratislavčanov aj ľudí z regiónu. Aj Bratislavčania svojimi autami prispievajú k dopravným zápcham, zhoršeniu životného prostredia a pri parkovaní rovnako zaberajú verejný priestor.

Bývam v Starom Meste, platím BPS Park. Čo sa stane so zónou BPS? Hlavné mesto má zmluvu s BPS Park na cca. 600 parkovacích miest, ktorá má prestať platiť k spusteniu parkovacej politiky. Väčším problémom je dedičstvo z minulosti, ktoré má Staré Mesto s BPS Park na prevádzku necelých 2500 parkovacích miest zmluvou platnou do roku 2026. Najideálnejšie pre mesto aj mestské časti je dohodnúť sa s BPS Park na kompatibilite systému, tak aby zóna BPS mohla byť plnohodnotne zapojená do systému mestskej parkovacej politiky. Alternatívne sú možné iné formy, vrátane vynechania zóny BPS, ktorá zostane v súčasnom režime až do roku 2026, čo však neumožní mestu dať obyvateľom danej zóny rovnaké benefity ako pre ostatných Bratislavčanov s rezidentskou parkovacou kartou.

Som nerezident a denne dochádzam z obce do centra Bratislavy za prácou. Tarifné parkovanie si nebudem môcť dovoliť. Ako sa dostanem do práce? Do reálneho zavedenia parkovacej politiky zostáva viac ako rok. Zároveň s jej prípravou začne mesto s budovaním záchytných parkovísk v blízkosti MHD, ktorou sa všetci budú môcť dopraviť do mesta. Pokiaľ zamestnávateľ disponuje vlastnými parkovacími kapacitami, regulované parkovanie sa ich nebude týkať.

V rezidentskej zóne nemám trvalý pobyt ale iba prenajatý byt. Budem si môcť kúpiť parkovaciu kartu? Nie, rezidentská parkovacia karta je viazaná okrem iného na trvalý pobyt. Jednou možnosťou je teda prehlásiť si do Bratislavy trvalý pobyt. V súčasnosti nie všetci prenajímatelia bytov dovolia nájomníkom prihlásit’ si trvalý pobyt, predpokladáme však, že trh s nájomnými bytmi na novú situáciu zareaguje, lebo nájomný byt, na ktorý si nájomník nebude môcť vybaviť rezidentskú kartu by klesol na hodnote. V minulosti často používané argumenty s nemožnosťou odhlásiť podnájomníkom trvalý pobyt sa nezakladajú na pravde a ide o jednoduchý administratívny úkon ako ich v prípade potreby odhlásiť.

Bežne používam auto, ktoré mám požičané od niekoho iného. Budem môcť s ním parkovať v mojej zóne na rezidentskú kartu? Jednou z podmienok na vydanie rezidentskej parkovacej karty je preukázanie vzťahu k motorovému vozidlu. Kartu získa rezident ak (1) je držiteľ vozidla, (2) má vozidlo evidované na svoju živnosť, (3) užíva vozidlo zamestnávateľa na súkromné účely, (4) užíva vozidlo právnickej osoby ako štatutár, (5) má uzatvorenú nájomnú alebo obdobnú zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na prenájom motorových vozidiel (leasing) alebo ako možnosť krátkodobá dočasnej zámeny vozidla (vozidlo v servise, atď.).

Vozím každé ráno deti do školy a do škôlky do inej zóny. Budem môcť zaparkovať aby som vyložila deti a nemusela za to platiť parkovanie? Áno, pre tento účel má každý držiteľ rezidentskej karty benefit dve hodiny voľného parkovania v akejkoľvek inej rezidentskej zóne. Aj na tento účel ich môžete využiť.

Budú na našich parkoviskách parkovať dodávky a nákladné vozidlá? Skôr nie, prevádzkovým poriadkom a dopravným značeným v jednotlivých štvrtiach bude zamedzené parkovanie motorových vozidiel s dĺžkou nad 5,5 m.

Kde budú parkovať dodávky, nákladné vozidlá a pracovné vozidlá? Kde zaparkuje opravár práčky? Motorové vozidlá určené na podnikateľskú činnosť majú primárne parkovať v areáli firiem, prípadne na miestach na to určených. Servisné služby, opravári, ktorí navštívia Vašu domácnosť alebo firmu zaparkujú ako návštevník, zaplatia hodinové parkovné a pravdepodobne si premietnú túto sumu vo faktúre za služby, ktoré u Vás vykonali.

Čo bude s vrakmi? Zmiznú z parkovísk? Vo všeobecnosti áno, také sú poznatky z iných miest. Ich majitelia často nechcú platiť za ročnú parkovaciu kartičku, a ak si ju nevybavia, budú predmetom štandardného hodinového parkovania v spoplatnenom čase. Je v ich záujme nechať ich odstrániť, aby sa vyhli ďalším poplatkom za parkovné.

Kde budú parkovať moje deti, keď ma prídu z iného mesta na víkend navštíviť? Pokiaľ budete mať rezidentskú karty, môžete vyuźiť 100 hodín voľného parkovania pre návštevy s iným autom. Pokiaľ kartu nebudete mať, neznamená to, že vaša návšteva nebude môcť zaparkovať, lebo rezidenčné parkovanie nebude spravidla spoplatnené 24 hodín denne. Víkendy budú vo väčšine prípadov nespoplatnené.

Kde zaparkuje moja mama, keď mi príde strážiť deti cez deň? Pokiaľ vaša mama bude držiteľkou rezidentskej parkovacej karty, môže parkovať dve hodiny denne zadarmo aj v inej zóne. Po dvoch hodinách bude jej parkovanie spoplatnené hodinovou sadzbou v závislosti od zóny, v ktorej bývate. Vašej mame však môžete aj vy poskytnúť 100 hodín parkovania zadarmo, pokiaľ aj vy budete mať rezidentskú parkovaciu kartu.

Keď sa vyznačia parkovacie miesta, bude menej parkovacích miest? Parkovacích miest nebude menej, tie miesta tam nikdy neboli. To, že niektoré motorové vozidlá parkujú teraz v križovatkách, na priechodoch pre chodcov a bránia v rozhľade, neznamená, že tam sú parkovacie miesta. Parkovacia politika jednoznačne určí kde je a kde nie je možné zaparkovať. To pomôže vodičom zaparkovať správne a v zmysle zákona. Miesta, ktoré síce doteraz niektorí vodiči v rozpore so zákonom využívali nebudú vyznačené ako parkovacie boxy, t.j. nebude možné tam legálne zaparkovať.

Kto bude kontrolovať parkovanie? Parkovanie bude kontrolovať mestská polícia, ktorá bude za týmto účelom personálne aj technicky výrazne posilnená. Kontroly budú robiť prejazdom motorovým vozidlom s kamerami, ktoré budú snímať EČV a overovať v databáze či má dané vozidlo oprávnenie parkovať v zóne. Pokiaľ zistí, že vozidlo nemá zaplatené, zaznamená to a iné vozidlo idúce pár minút za ním mu môže založiť papuču alebo priestupok prejednať ihneď.

Ako sa bude dať platiť? Spôsobov bude veľa, vrátane offline spôsobu pre ľudí čo nemajú mobilný telefón alebo internet v mobile.

Ako sa budú kontrolovať tie 2 hodiny v inej zóne? Ako ich môžem využiť? Kontrolu vykonávajú kontrolóri osobne pomocou ručných skenerov a kontrolnými vozidlami, ktoré budú skenovať EČV. Ak zaparkujem niekde v inej zóne a chcem využiť 2 hodiny voľného parkovania stačí zadať začiatok parkovania (cez SMS, appku, web, offline). Prvé dve hodiny budú zadarmo, zvyšné budú zaplatené z kreditného konta alebo z karty.

Ako budem môcť dať návšteve voľné hodiny? Bude existovať niekoľko možností, ako darovať návšteve nejaké voľné hodiny. Cez aplikáciu, web i SMS to určite pôjde. Technická špecifikácia systému na obstaranie sa pripravuje. 


 

#Rača #Krasňany #Východné #Vajnory #Bratislava #Vallo #ParkovaciaPolitika


125 views0 comments

Recent Posts

See All