Petícia proti Územnému plánu Krasňany

Updated: Nov 7, 2018

Po medializácia čistopisu územného plánu zóny Krasňany z 05/2018 sa garažníci nestotožňuju s plánovaným vyvlastňovaním pozemkov a garáži a nich následnou asanáciou.


Preto spúšťaju petíciu proti týmto zámerom starostu, úradníkov a poslancov.


SÚKROMNÝ MAJETOK NÁM CHRÁNI ÚSTAVA SR ! 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #Petícia


4 views0 comments

Recent Posts

See All