Výsledok vybavenia petície. Rozhodnutie miestneho úradu Rača.

Dnes m.ú. Rača zverejnil finálne znenie rozhodnutia k nami podanej petícii.


Bod 3. je kľučový:

"Vyhovuje petícii proti zámerom uvedených v záväznom návrhu Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača v plnom rozsahu."


Veľká vďaka patrí poslancovi Michalovi Drotovánovi, ktorý počas rokovania MZ navrhol doplniť text dokumentu presne o tento bod 3., aby nebolo v budúcnosti pochýb, ako to bolo myslené a o čom vlastne konkrétne zastupiteľstvo hlasovalo.

Častokrát v minulosti používaný výraz "berie na vedomie" tak bol prebitý jednoznačným a záväzným textom "Vyhovuje v plnom rozsahu".


 


 

https://www.raca.sk/5360-sk/peticia-proti-zamerom-uvedenych-v-zavaznom-navrhu-uzemneho-planu-zony-krasnany-mc-bratislava-raca-/


 

https://www.wix.com/dashboard/ff04ae32-58db-4569-8403-95606ccf7203/blog/pet%C3%ADciu-proti-vyvlast%C5%88ovaniu-a-asan%C3%A1ciam-zastupite%C4%BEstvo-prijalo-a-schv%C3%A1lilo-v-plnom-rozsahu/edit


 

https://www.wix.com/dashboard/ff04ae32-58db-4569-8403-95606ccf7203/blog/pet%C3%ADcia-proti-%C3%BAzemn%C3%A9mu-pl%C3%A1nu/edit

 

#Rača #Krasňany #Petícia #ÚzemnýPlán #ZanašezelenéKrasňany #Drotován

142 views0 comments

Recent Posts

See All