Petíciu proti vyvlastňovaniu a asanáciam zastupiteľstvo prijalo a schválilo v plnom rozsahu !

Updated: Oct 31, 2018

Na 6. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva konaného 23.10.2018 bolo v bode 12. rokovania PRIJATÉ a SCHVÁLENÉ celé znenie obsahu petície doručenej do podateľne dňa dňa 28.08.2018.


Je to naše spoločné "malé víťazstvo", ale aj napriek tomu sme skeptickí a budeme naďaľej pozorne sledovať ako detailne bude samospráva a politici postupovať pri vyvlastňovaní a asanáciach. Taktiež máme v hľadáčiku ďaľšie spracovanie územného plánu zóny Krasňany, nakoľko je celý proces nezákonný !
https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/26700.pdf


 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #Petícia

9 views0 comments

Recent Posts

See All