Poslanecký deň 5.10.2020 - Pozvánka

V pondelok 5.10.2020 o 18:00 sa v Krasňanskej besede na Kadnárovej (klub dôchodcov) za dodržania príslušných hygienických opatrení uskutoční stretnutie poslancov s obyvateľmi.


Stretnutia sa podľa plánu zúčastnia poslanci pre volebný obvod Krasňany:

  • doc. Ing. arch. Milan Andráš PhD

  • Mgr. Lenka Antalová Plavuchová

  • Robert Hammer.

Pozn.:

Témy sú rôzne, okrem iných môžte prebrať aj informáciu či zámer plánovanej výstavby domu na parcele č. 17323/5 v okolí domov na Cyprichovej 20 - 34.


 

Obyvateľia Rače, Krasňan, Východného. Zúčastňujte sa vo vlastnom záujme na stretnutiach s poslancami ako aj na verejných miestnych zastupiteľstvách. Aktívne tak môžte komunikovať s poslancami svojho obvodu o témach a problémoch, ktoré Vás trápia. Nedajte si zobrať možnosť, podielať sa na správe vecí spoločných a nenechajte sa nekontrolovane odovzdať toku udalostí. Nepripravíte sa tak o príležitosť vedieť o dôležitých skutočnostiach včas a bezprostredne, vtedy keď sa dejú.

 

#Rača #Krasňany #Východné #Poslaneckédni

9 views0 comments

Recent Posts

See All