Predvolebná úvaha

Jozef Kadlečík, Bratislava, 7. november 2018, www.jozefkadlecik.sk

Deň volieb sa blíži. V sobotu 10. novembra rozhodneme, kto bude starosta/tka, kto budú poslanci/kyne miestneho zastupiteľstva a ktorí hlavného mesta.

Kandidátov je dosť, v Rači 58, niektorí kandidujú opakovane. Sú tam aj nové tváre a nové nádeje. Málokto si je vedomí, že je tam aj veľa roboty za malú odmenu. Tá pôvodná sa zákonom zmenšila o polovicu. Mnohí kandidáti o tom nevedia. Starostom sa pridalo, pár stoviek, asi aby neboli korumpovatelní. Primátori budú mať plat pomaly vyšší ako poslanci, či nebodaj ministri.

Volíme priamo, preferenčné hlasy neexistujú. Ak dáte hlasy svojmu kandidátovi, zostanú jeho. Ak dáte súčasne inému kandidátovi, zostanú jedného, ale aj druhého. Ak dáte všetkým kandidátom, t.j. 3 za Krasňany, zostanú hlasy im. Na zvolenie bude treba menej hlasov, ale vyhrá ten, kto ich bude mať najviac. Na zvolenie poslanca v Krasňanoch treba cca 600 do 300 hlasov, závisí od počtu zúčastnených voličov.

Dať hlas každému inému, teda nie vlastnému preferovanému kandidátovi, znamená menšiu šancu na zvolenie vášho kandidáta. Ak každý bude dávať hlasy len svojmu kandidátovi, ukáže sa skutočne koľko občanov prednostne volilo svojho kandidáta.

K našej veci

Návrh územného plánu, ÚZP, ktorý nás rozdelil už v samotných Krasňanoch na Staré a Nové Krasňany. Najviac dopadol na Nové Krasňany (Kadnárová, Hagarova a pod.), kde sa majú udiať radikálne zmeny. Návrh počíta s vytvorením iným Krasnian, na aké sme zvyknutí.

Návrh územného plánu nás spojil, spojil garážnikov vo dvoroch, ktoré už spali akýmsi seniorským spánkom. Život, ktorý v nich bol nahradil výjazd a vjazd do garáže, občas podnikajúca lastovička vysvecovala aj v noci a niečo tam nakladala a vykladal. Nuda. Žiadny ruch a vyrušovanie susedov.


Návrh nám navrhuje, že:

Zmizne park pred Družbou a nahradí ho betónové námestie s fontánami a lavičkami pre mamičky na MD a seniorov. Stromy vyrastú v kvetináčoch. V podzemí budú garážové státia pre 300 vozidiel. Zmizne zdravotné stredisko, na jeho mieste má byť konečne viacpodlažná a viacpúčelová budova, teda akési zdravotno-seniorsko-vzdelávacie centrum. Zmizne aj zeleň a aj komunitárna záhrada. Do podzemia bude vytvorených 100 státí vozidiel. Zmiznú garážové dvory na ul. A. Murína, bude tam garážový dom so státiami pre 360 vozidiel, (80%) a zvyšok obchody a servis a iná občianska vybavenosť (20%). Viacpodlažná budova so státiami pod a nad zemou.Zmiznú aj panelové súkromné garáže na súkromných pozemkoch, vraj zavadzajú, dá sa tam urobiť viac parkovacích miest. V medzidomovom priestore Pekná cesta 9-11 a Kadnárova 2-4 a Pekná cesta 9-11 a Pekná cesta 3-5 vzniknú parkovacie miesta v tvare „L“ a zmizne aj tunajšia vnútrodvorová zeleň. Zmizne aj predajňa Lidl. Zmizne aj výmenníková stanica a v týchto priestoroch vyrastie Kongresové medicínske centrum. Zeleň tu zmizla už predtým. Zmizne aj Pekná cesta, presnejšie stane sa z nej bulvár so stromami na každej strane a cyklotrasami na tiež na každej strane. Zmiznú garáže na Hagarovej a vzniknú tam garážové domy. Pribudne nová cesta do časti novej výstavby v areály Meopta a za potokom smerovaná do Krasňan na Kadnárovu a Peknú cestu. Zmizne zástavka autobusu pri Meopte. Na miest terajšej obrátky autobusu vznikne druhé námestie. Zmiznú jednosmerné ulice a budú najmä dvojsmerné, ulice Kadnárová až do Rače a smerom na nové sídlisko Slanec 2. Zobojsmerní sa aj Hlinická, Hubenného ai. Inak, všade tam, kde boli účelne zavedené jednosmerné ulice bude nutné dať dvojsmerky, akési spotvorené riešenie „dynamickej dopravy“. Všade pribudnú parkovacie plochy, parkovanie našikmo, ktoré zoberú úzke chodníky pri cestách. Kde budú dvojsmerky bude treba zlikvidovať zelené živé ploty a aj stromy pri domoch. A je toho omnoho viacej, tu som vypichol len do očí bijúce.

Po tomto výpočte sa asi málokto bude vytešovať nad tým, ako sme zachránili Krasňany pre d developermi a divokou výstavbou. Nech sa obhajovatelia návrhu ÚZP zamyslia, čo vlastne schválili.

Čo sa to vlastne stalo

Územný plán zóny Krasňany, ktorý sa stal zdrojom predvolebného a bude aj predmetom povolebného boja je určite potrebný pre obec, ale len vtedy, ak je strategickým nástrojom regulácie ďalšieho rozvoja, o tom nikto nepochybuje. Ale!

Zóny mesta a mestských častí určuje hl. mesto Bratislava. Medzi nimi však zóna Krasňany nie je, sú považované za stabilizované územie. Až určením zón hl. mestom, vzniká obci možnosť uplatnenia poverenia hl. mesta na obstaranie územného plánu zóny.

Bez urbanistickej štúdie hl. mesta premietnutej do územného plánu hl. mesta mestská časť nemá zákonný regulatív a je na „samovôli“ mestskej časti, čo navrhne. To sa aj stalo.

Tu sa však obišiel najdôležitejší krok vedenia Rače pred zadaním obstarávania územného plánu a to prerokovanie s občanmi. Obec sa riadi trojjedine: obcou, referendom a verejným zhromaždením občanov.

Necelých 100 občanov Krasňan sa vyjadrilo k zásadám tvorby územného plánu v bodoch, ktorými zaviazalo starostu rešpektovať prijaté zásady zhromaždenia občanov; zásady neboli rešpektované, v procese obstarávania boli zásady a zadanie viackrát menené. Hlavná zásada prikazovala starostovi nájsť riešenie bez zásahu do vlastníckych práv a bez zásahu do súkromno-vlastníckych práv. Udial sa pravý opak.

Menilo sa a cizelovalo sa v trojici: starosta, vedúca stavebného úradu a obstarávateľ. Potom sa zadali úlohy architektom návrhu. No všetci spoluautori návrhu riešenia UZP sa tvária: to nie my to architekt, to občania a nakoniec to poslanci. Výhovorky na výhovorky, nikto sa nechce priznať, kto zadal takéto zadanie!

Prerokoval sa až výsledný návrh územného plánu zóny Krasňany. Poslanci schválili niečo podané ako informácia o riešení statickej dopravy v Krasňanoch. Naozaj? Neprerokovávali návrh UZP niekoľko hodín v stavebnej komisii, kde sedel aj jeden z kandidátov na starostu v pozícii zástupcu predsedu komisie.

Návrh UZP bol prerokovaný s občanmi 2x, avšak bez zápisu. Druhé prerokovanie v Nemeckom kultúrnom dome už riadil starosta a prevzal réžiu a smerovanie diskusie do svojich rúk. Dopadlo inak ako predpokladal, aj to prvé aj to druhé. Bola búrlivá diskusia a množstvo pripomienok. Je spracovaný v rozpore s potrebami a požiadavkami občanov. Nič s pripomienok občanov sa nezaznamenalo, starosta navrhol podať pripomienky písomne, dal aj dostatočnú lehotu. Bolo to veru horúce leto.

Územný plán sa vytváral s odôvodnením potreby riešiť statickú dopravu a potrebou nahradiť platným a trvalým dokumentom stavebnú uzáveru. Všetci verili v platnosť stavebnej uzávery, ktorá mala skončiť v roku 2018.

Neplatnosť stavebnej uzávery bola utajovaná, ležala v stolíku, okresný úrad nedal súhlas, poslanci boli vedení k urýchleniu prijatia územného plánu ešte v tomto roku, kedy mala skončiť údajná platnosť stavebnej uzávery.

Stručne. Návrh územného plánu obsahuje okrem iného najmä návrh riešenia statickej dopravy garážovými domami, ktoré majú nahradiť klasické garáže a garážové dvory v súkromnom vlastníctve ich vyvlastnením vo verejnom záujme, úpravou prejazdnosti kľúčových komunikácií vyúsťujúcich do Peknej cesty, vytvorenie príjazdových komunikácií priamo v zóne Krasňany do miest plánovanej novej výstavby. Ďalej je tu návrh státí pre motorové vozidlá v medzidomových dvoroch výlučne v Nových Krasňanoch (Kadnárová, Hagarova a pod.), nie však v Starých Krasňanoch (Hubeného, Cyprichova a pod.). Tam budú komunitárne záhrady, vysadené pergoly viniča a pinpongové stoly, idylka. Kto to presadil, tam bývajúca poslankyňa? Pýtam sa.

Všetka záťaž sa narvala do obytnej zóny, necelých 1000 miest pre autá, ktoré tu nie sú. Ekologické posúdenie v návrhu nie je, načo. Vraj to všetko pre zlepšenie bývania v tejto časti Krasňan.

Návrh je verejná krádež súkromného majetku a budúcnosti občanov Krasňan. Zlodej s nižším vzdelaním kradne jednoducho a jednoducho sa usvedčí a dolapí; zlodej s vyšším a vysokoškolským vzdelaním kradne premyslene s využitím dier v zákone. Kto bude za to postihnutý, ako vždy nikto. Kruh starosta-vedúca stavebného úradu-poslanci sa uzavrie, ako s obľubou vraví kandidát na starostu, pekne sa to zacykluje. Aj on to zacyklil.

Zákon nemôže postihnúť všetko. Potom vznikajú sporné veci, ktoré rieši vo verejnom a štátnom záujme prokuratúra, súdy až ústavný súd. Zvolila sa táto cesta napriek všeobecnej nedôvere v inštitúcie štátnej a súdnej moci. Už bolo v analogickej veci raz rozhodnuté, v Petržalke, existuje precedens aj judikát.

Kto udržiava návrh UZP pri živote?

Návrh územného plán zóny Krasňany, ktorí držia poslanci zastupiteľstva pri živote a udržiavajú tento protiprávny stav. Našťastie je žalobca aj vinník.

Bol zneužitý inštitút verejnej stavby a verejného záujmu, ktorý mal poslúžiť k vyvlastneniu súkromného majetku (garáží a pozemkov obyvateľov) nie však pre potreby obce, ale iného súkromného vlastníka. Ten je zatiaľ neznámy.

Účel bol jeden, v celom území Krasňan získať súkromné pozemky individuálnych vlastníkov pre stavby, pričom väčšina pozemkov je v súkromných rukách, najviac je v spoločnosti Teleservis, s.r.o.

Použilo sa odôvodnenie o nefunkčnosti, nebezpečnosti a nutnosti zachrániť obyvateľov asanáciou garáží! Zdá sa vám to nezmysel? Nie to je použité odôvodnenie, ktoré pozná stavebný zákon a ktoré sa použilo! Kocúrkovo alebo verejnou inštitúciou podporované zlodejstvo?

Čo urobiť pre svoju budúcnosť?

Jasné zajtrajšky sa už minuli, už tu boli. Niekto stále premýšľa o tom ako ich zabezpečiť rovnakou metódou, prerozdeliť majetok malých vlastníkov a sceliť a prideliť majetok jednému vlastníkovi.

Počíta s pasivitou občanov, ktorí chcú už mať pokoj od politiky. Niektorí majú.

Nemali by sme sa deliť na občania za a občania proti niečomu, ale hľadať cestu a spôsob vzájomnej komunikácie. Naučiť sa veci riešiť spoločne a nenechávať ich na úrad a poslancov.

Nenechávať veci verejné na starostovi, prednostovi, na 15 poslancoch, ktorý reprezentujú len jeden člen samosprávy.

Rozdielny názor by nemal vytvárať obraz nepriateľa, či neprajníka. Názory sa zlaďujú v diskusii. Každá skupina má iný pohľad na riešenie spoločných vecí, ale všetci chcú dosiahnuť svoj cieľ. Niet inej cesty, musíme sa dohodnúť.

Poslanci majú svoje práva a povinnosti jasne vymenované v zákone o obecnom zriadení v časti o samosprávnych funkciách. Má ich vymenované aj starosta a jeho prednosta.

Je tam viacero kontrolných inštitútov a orgánov, ktoré buď u nás nie sú, alebo sú neúplné a nefunkčné. Najviacej upravené práva a povinnosti má kontrolór obce, toho volia poslanci. Volia ho poslanci, ale ho nevyužívajú. Máme tu Radu obce, nefunkčnú, máme Štatút obce, neexistuje, máme poslanecké dni, ako tak fungujú, nemáme tu verejné zhromaždenia občanov k zásadným otázkam obce, nie sú, máme tu odborné komisie zvolené poslancami, podliehajú vplyvom, máme tu verejné zasadnutia zastupiteľstva, občania sa ich zúčastňujú málo, máme interpelácie občanov na zasadnutiach zastupiteľstva, využívajú sa málo a máme toho omnoho viacej.

Úrad ovláda starosta, ktorý vykonáva všetku obecnú správu. Čo je výkon obecnej správy sa už v zákone nepíše.

Starostovia si výkon obecnej správy vykladajú často po svojom, je to všetko ostatné, čo nie napísané v zákone a to je povolené, ak to nie vyslovene zakázané. Starostovia mestských častí sú obmedzení zákonom o hl. mesta Bratislava, na ktorý zabúdajú.

Štátnu verejnú moc vykonáva prednosta úradu, toho si vyberá priamo starosta, teda nie je nikým volený. Rovnako nie sú volení úradníci úradu, tých si vyberá prednosta úradu.

Ak niečo funguje alebo nefunguje v obci, máte tu celú skladačku kompetentných osôb a povinných osôb.

Voľby na 4 roky rozhodnú aj o tom, kto a čo všetko možno zmeniť. Bez profesionálov, však nič ani v samospráve nebude profesionálne fungovať. Bez politikov v politických funkciách ako sú pozície starostu a prednostu sa obec nepohne a to nezávisle na tom, či tam bude politický nominat alebo nezávislý (po starom nestraník). Všetko je to o ľuďoch a ich kvalitách!

Bez znalosti zákonov a vykonávacích nariadení k zákonom a najmä ich dodržiavaní sa nedá navodiť zákonné rozhodovanie a požadovaný právny stav. Právne znalosti a poznanie legislatívy je v obci na poslednom mieste.

V štátnej správe musí uchádzač o miesto prejsť skúškou-testom znalostí základných zákonov : ústavy, volebných zákonov, služobného poriadku, správneho poriadku a zákonov týkajúcich sa jeho odbornosti. Uchádzač v obci a ani starosta ničím, stačí aj 5 ľudových tried. Áno je to tak a preto je to v obciach aj takto.

Politika sú panské šibalstvá a huncúctvá, vravelo sa aj za C.K. je to neustály boj záujmových skupín a jedincov, ktorí presadzujú do reálneho života svoje predstavy. Lavica chce sa starať o všetkých a zasahovať do všetkého, najmä sa zaujíma o tých, ktorí sa živia zamestnaním, pravica chce vytvoriť podmienky jednotlivcom, zaujíma sa o ambicióznych a podnikavých ľudí, ktorí sa živia podnikaním a dávajú prácu voličom ľavice. Jedna bez druhej nemajú v politike zmysel. Obe strany to vedia a tak sa občas hrajú na stred, či na jednu alebo druhú stranu od stredu. Typická ľavica a pravica už v politickom spektre neexistuje.


 

Voľte preto tých, čo chcú naplniť aj vaše predstavy.

Je tu mobilizácia aktivity občanov aká tu nikdy nebola!

Občania tvoria obec, žijú v nej a preto majú právo voliť si svojich zástupcov, starostu a poslancov (zastupiteľov).

Ak niet na výber, zvoľte radšej charakternejšieho človeka, človeka, ktorý vie síce menej sľúbiť, ale vie väčšinu sľúbeného aj splniť.

Každý urobí nejakú chybu, ak je veľká, je náprava ťažká, ale je vždy možná. Túto možnosť však nevyužije každý, a to platí aj o našich zástupcoch.


 

Dovetok

Sľúbiť sa dá čokoľvek, charakter človeka sa mení ťažko.

Náprava sa dá urobiť skutkami, ľútosť nad protiprávnym konaním, ktorú pozná aj zákon, či spovedné „ľutujem všetky hriechy, ktoré som spáchal, sľubujem, že sa polepším a viacej nezhreším“ dáva len nádej na polepšenie, musí nastať skutočná náprava a zmena konania. Náprava bolí.

Poznám žiaľ z okolia iba jediného poslanca, ktorý svoje konanie oľutoval a pokúsil sa urobiť nápravu, ostal však pri hlasovaní osamotený, jediný hlasoval proti zlému rozhodnutiu. Iná poslankyňa si uvedomila, že návrhom siahli poslanci na majetok občanov, ktorí sa postarali, kúpili si pozemok a garáž a nečakali na obec. Tí majú byť potrestaní a poškodení!?


S úctou Váš RNDr. Jozef KADLEČÍK

Kandidát za Krasňany, Volebné č.9


 

*Vybrané časti zo zákonov.


Rozhodovanie obce

(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.


(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

a) orgánmi obce,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce.


Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.10a)


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, **

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g)uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i)určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j)voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k)schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l)zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m)schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n)zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o)udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p)ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,


**K veci územného plánu treba podotknúť, že obec sa v tomto, ale aj iných prípadoch, v ktorých má postavenie mestskej časti a má postavenie miestneho úradu, musí riadiť aj Zákonom o hlavnom meste Zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (267,2 kB);

(1) Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť

insígnie.

(2) Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje

osobitný zákon.3)

(3) Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach,

právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb oblasti

verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti. Poverený

zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu

vymedzenom v písomnom poverení.

(4) Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich

uznesenia.


 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #ZanašezelenéKrasňany #JozefKadlečík #Voľby2018

83 views0 comments

Recent Posts

See All