Schválenie zadania čistopisu územného plánu Krasňany

Výpis z uznesenie MZ MČ Bratislavsa Rača o schváleni čistopisu zadania a jeho obsahu poslancami na základe starostom predloženého bodu rokovania.


TU VŠETCI ZÚČASTNENÍ ODSÚHLASILI A SCHVÁLILI TEXT ZADANIA ÚP-Z KRASŇANY, KTORÉ OKREM INÉHO DALO ZA ÚLOHU SPRACOVATEĽOVI "VYSPORIADAŤ SA Z GARÁŽAMI" !


TU POKRAČUJÚ ŠPINAVOSTI OHĽADNE ÚP !!!


https://www.raca.sk/data/files/590_uznesenie_mz_schvalenie_zadania_upnz_krasnany.pdf


 

#Krasňany #Rača #ÚzemnýPlán

1 view0 comments

Recent Posts

See All