Stavebná uzávera nikdy neplatila !

Updated: Oct 31, 2018

Úradníci z MU Rača mlčali (zámerne?)


Prevzaté z www.račan.sk


Občania svojpomocne zisťujú šokujúcu skutočnosť, a to že v súvislosti s kontroverzným Územným plánom zóny Krasňany, ktorý je obstarávaný v rozpore s platnou legislatívou SR je potrebné občanom vysvetliť a oznámiť nasledovné:

"Stavebná uzávera, ktorá mala chrániť sídlisko Krasňany pred neželanou výstavbou nie je doteraz platná (nenadobudla právoplatnosť)."


Prečo o tomto fakte nikoho úrad neinformoval ?


http://dusan-vesely.racan.sk/2018/10/ako-pracuje-stavebny-urad-v-raci.html

 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #StavebnáUzávera


9 views0 comments

Recent Posts

See All