Vicestarostka Rače Lenka je už na tento post vymenovaná.

Updated: Jan 27, 2019

15.1.2019 vymenoval starosta Rače do funkcie zástupcu starostu (vicestarostu) poslankyňu poslaneckého zboru MČ Rača a zároveň poslankyňu mestského zastupiteľstva Bratislavy, pani:

  • Mgr. Lenku ANTALOVÚ PLAVUCHOVÚ

Lenke úprimne gratulujeme k novej, ďaľšej funkcii!

Táto "trojkombinácia" poslancovania a spolustarostovania dáva slušné predpoklady na vytváranie tlaku v témach za Krasňany v priestore "Račianskeho pluralitného systému".

Zároveň vyslovujeme presvedčenie, že na boj za našu mestskú čast v rámci mestského zastupiteľstva dostáva s novou funkciou vicestarostky veľmi silný mandát na presadzovanie oprávnených občianskych záujmov všetkých obyvateľov Rače.


 

Zverejnená informácia ohľadne aktu menovania, nenechala na reakcie dlho čakať. Vyberáme námatkovo časť diskusie, ktorá okamžite rozvírila hladinu a spustila masívnu diskusiu v Rači: 

Je takáto diskusia a nepodložené informácie namieste ?


Očianska iniciatíva Za naše zelené Krasňany si dala za cieľ potvrdiť alebo vyvrátiť údaje, ktoré sa viažu k tejto diskusii. Dňa 15.1.2019 sme poslali na úrad MČ Rača žiadosť o sprístupnenie informácii, k predmetnej záležitosti:

"Žiadame Vás o zaslanie skenovej kópie rozhodnutia starostu Michala Drotována o určení platu zástupkyni starostu Lenke Antalovej Plavúchovej, ktorá je súčasne poslankyňou MZ MČ BA Rača a spadá tak pod osoby uvedené v § 9 ods. 3  zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorých plat vyplácaný z verejného rozpočtu sa sprístupňuje na účely informovania verejnosti."


 

Dňa 23.1.2019 sme obdržali odpoveď k našej žiadosti. Prikladáme získané rozhodnutia :
 

Dovetok:

Chceme vyjadriť vieru a nádej, že získané poverenie a mandát vicestarostky bude pre pani Lenku zaväzujúci a výkon tejto funkcie bude prebiehať v medziach zákona a limitoch korektného, morálneho a spravodlivého rozhodovania ako aj poctivej prípravy dotknutej agendy s jediným cieľom, a to poskytnúť kvalitnú službu verejnosti. Tej verejnosti, ktorá Lenku vo voľbách poverila mandátom a posadila ju do poslaneckých kresiel.


Verejnosť právom očakáva, že vynaložené prostriedky na pozíciu a výkon vicestarostovania, musia priniesť výsledky v prospech obyvateľov.

Priebeh prípravy územného plánu Krasňany a jaho aktuálny stav rozpracovanosti (indikovaná nezákonosť) ktorý rozdelil obyvateľov Rače, zatiaľ vyvoláva obavy občianskych aktivistov, či výkon funkcie bude skutočne "nadstranícky".


Mementom a kompasom by Lenke mohol byť prípad bývalého vicestarostu (R.Ž.), ktorý v súčasnosti čelí vážnym podozreniam pričom sa vedie vyšetrovanie jeho konania a prípadnej účasti na podozreniach v kauze tzv. "envirmonentálnej kriminality". Tento prípad detailne sledujú médiá a je v štádiu vysokej rozpracovanosti, preto zatiaľ stále platí prezumpcia neviny.


 

#Rača #Krasňany #Východné #Miestnezastupiteľstvo #Plavuchová #Drotován

298 views0 comments

Recent Posts

See All