Volebné moratórium 2018

Oznámenie

Volebné moratórium, počas ktorého je zakázané akékoľvek informovanie v prospech alebo v neprospech kandidátov, platí aj pri obecných voľbách. Volebná kampaň, ktorá sa začala dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR, sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.


Kampaň je tak zakázaná od štvrtka 8.11 od 00:00 až do skončenia hlasovania do soboty 10.11. do 22:00.

Z tohto dôvodu bude taktiež občianska iniciatíva Za naše zelené Krasňany dodržiavať pravidlá moratória a nebude uverejňovať akékoľvek príspevky. 


 

#Bratislava #Rača #Krasňany #Voľby2018 #ZanašezelenéKrasňany #VolebnéMoratórium


21 views0 comments

Recent Posts

See All