Zápisnica z rokovania MZ MČ Rača s občanmi k obstaraniu UP-Z Krasňany

Updated: Nov 2, 2018

Občania sa dožadovali komunikácie s vedením MÚ k územnému plánu a jeho budúcemu charakteru a zadaniu. Stretnutie sa uskutočnilo 24.6.2014.

Prítomní občania súhlasili s inicializovaním procesu obstarania územnému plánu Krasňany, ale starostovi, poslancom, spracovateľom a obdobrným odeleniam miestneho zastupiteľstva definovali podmienkami (mantinelmi) za akým sa tento územný plán može spracovať.


Nutno dodať, že z obsahu výsledného dokumentu "Čistopis Návrhu Územnného plánu Krasňany z 05/2018" je evidentné, že všetky úrovne zainteresovaných subjektov, ktoré mali za úlohu pripraviť, dozorovať, pripomienkovať a schvalovať uvedený dokument -

"PODMIENKY OBČANOV ZO STRETNUTIA 24.6.2014

IGNOROVALI, NEREŠPEKTOVALI A VYPRACOVALI ÚZEMNÝ PLÁN MIMO ROZSAHU MANDÁTU, UDELENÉHO OBČANMI.

Jedná sa teda o bezprecedentnú AROGANCIU MOCI V NAŠEJ MČ.


https://www.raca.sk/data/files/306_zpisnicamz2462014.pdf 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán

9 views0 comments

Recent Posts

See All