ZŠ Plickova - Mimoriadne ZastupiteľstvoMČ Rača oznamuje, že mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom sa bude rokovať ohľadom prenájmu časti budovy bývalej školy ZŠ Plickova prebehne v utorok 21.1.2020 o 17:00 v Nemeckom kultúrnom dome (NKD).

Príjdite si vypočuť debatu poslancov a ich pripomienky k téme zabezpečenia dostatočných kapacít ZŠ v našej mestskej časti. Dúfajme, že debata ohľadne hľadaného riešenia prebehne najmä s dôrazom na primárne umiestnenie našich Račianskych detí v týchto zariadeniach.


Variantov je v hre stále niekoľko:

  • dostavba ZŠ Tbiliská

  • komplexná obnova ZŠ Plickova = 1/2 podiel MČ Rača + 1/2 podiel súkromný investor

  • dočasné riešenia prostredníctvom SOŠ Hlinická a SOŠ na Pántoch


Uvidíme, ktorým smerom sa Rača uberie a či na tomto stretnutí dôjde k stotožneniu sa s niektorým z variantov.


Jedna vec je istá, miesta na ZŠ pre malých obyvateľov našej MČ kriticky chýbajú, už tento september šk. roka 2020/21 je ohrozený. Každopádne bude debata v NKD veľmi dôležitá. Uvidíme, aký výsledok zastupiteľstvo prinesie - či sa MČ Rača rozhýbe a ponúkne komplexné riešenie, alebo sa bude naďalej "prešľapovať na mieste". Čas letí ako splašený kôň a rodičia pred-školákov oprávnene očakávajú vyriešenie situácie k primeranej spokojnosti.


Problém bujarej výstavby nových bytových domov a dlhodobé prehliadanie demografického vývoja MČ predchádzajúcim vedením (ktoré to takpovediac "nechalo vyhniť") sa prihlásil a vrátil ako bumerang. A je jasné, že úplné sanovanie problému potrebuje primeraný čas a zodpovednú prípravu, keďže sa jedná nárazovo o nemalé finančné prostriedky z rozpočtu MČ.


Nasledovné materiály budú prejednávané:

05 Návrh na prenájom - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32189.pdf

05A Žiadosť - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32188.pdf

05B Výpis ORSR - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32187.pdf

05C Architektonická štúdia - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32184.pdf

05D Architektonická štúdia II - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32185.pdf

05E Aktuálny stav / Fotodokumentácia - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32186.pdf

05F Nedostatok miesta - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32183.pdf

05G Prognóza počtu detí - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32190.pdf

05H Statický posudok / Titulka - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32191.pdf

05I Statický posudok - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32192.pdf

05J Parcely - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32193.pdf

05K Nájomná zmluva - https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/32194.pdf

 

K uvedenej problematika sa minulý týžden prihlásil a prostredníctvom FB profilu vyjadril aj poslanec našej MČ - Ján Polakovič, ktorý ponúkol svoju analýzu, komentáre a pripomienky k návrhu zmluvy ako aj k návrhu riešenia (1/2 + 1/2). Príspevok rozpútal živú debatu. Okrem občanov sa zapojili aj ostatní poslanci - Lenka Plavuchová, Róbert Pajdlhauser ako aj bývalý starosta Peter Pilinský. Uvidíme, ako táto téma bude gradovať v NKD, či prinesie požadovaný výsledok, alebo sa z témy stane "politikum" a nedôjde k posunu a priblíženiu sa k cieľu.

Detaily celého príspevku - záznam tu:

https://www.facebook.com/groups/priateliarace/permalink/10157288418772670/

 

#Rača #Krasňany #Východné #Plickova #Polakovič

31 views0 comments

Recent Posts

See All