Vzniklo - Za naše zelené Krasňany

Updated: Oct 31, 2018

Občania sebe


Vzhľadom na závažnosť situácie vyvolanú zverejnením návrhu územného plánu Krasňany a prebiehajúcich útokov zo strany politikov a samosprávy na integritu prostredia našej obytnej zóny, zakladáme túto občiansku komunitu. Jej cieľom je zachovať zdravé, spokojné a prajné prostredie pre všetky vekové skupiny jedinečného sídliska Krasňany. Držme si palce!


 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #ZanašezelenéKrasňany


9 views0 comments

Recent Posts

See All