Zmení sa definitívne vinohradnícky charakter Rače? Uvidíme!

Dňa 02.09.2019 oznámila MČ Rača prostredníctvom verejnej vyhlášky na úradnej tabuli, že sa začína obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie v zóne Táborky - Huštekle.

*(zóna sa nachádza na konci Rače smerom na Sv.Jur, za obratiskom električiek)


Námety a požiadavky je možné

podávať do 15.10.2019


ÚradnáTabuľaRačeOznámenie


Ako je zrejmé z verejnej vyhlášky, citujem: "skoordinovať zámery vlastníkov pozemkov v tomto území s požiadavkami mestskej časti...".


Vážení Račania,

z tohto miesta apelujem na všetkých obyvateľov Rače. Územný plán prirpavovanej zóny (rozvojovej) sa týka predsa nás všetkých. Pretože požiadavky mestskej časti - to sme predsa my - všetci obyvatelia Rače, vlastníci nehnuteľností, široká odborná verejnosť, my voliči poslancov v miestnej samospráve, prostredníctvom ktorých si presadzujeme svoje požiadavky a legitímne záujmy !

Nenechajme si toto právo pre svoju nečinnosť, nezáujem či zahltenosť každodennými starosťami vziať ! Neskôr môže byť už bohužiaľ neskoro...


Zapojte sa preto vo vlastnom záujme do verejnej diskusie, pripomienkovania procesu obstarávania ako aj samotnej podstaty a urbanistického charakteru riešeného územia. Zlý plán a povolenie nevhodnej výstavby môže v mnohom definitívne pokaziť charakter Rače, ako sa to ostatne už bohužiaľ v pár projektoch v našej mestskej časti stalo.


Iba masívny verejný tlak obyvateľov od prvopočiatku procesu zabezpečí, že na konci sa bude realizovať iba to, čo si obyvatelia želajú a dovolili. Inak nám ostanú iba oči pre plač.


František Polakovič

Dôchodca z Rače

 

Kde sa spomínané územie nachádza ?

LokalitaMapkaPoloha

LokalitaParcelyLV
 

O čo konkrétne sa jedná ?


Tento projekt uvažuje v súčasnosti developer v danom území realizovať:

https://reality.etrend.sk/byvanie/raca-sa-pre-kmotrikov-100-milionovy-realitny-projekt-obratila-na-prokuraturu.html


"Viac ako 850 bytov, nákupné centrum, kancelárie, športoviská, školské zariadenia a vyše 1900 parkovacích miest. Taká je podoba dlhšie plánovaného projektu Račany Rosso na okraji bratislavskej mestskej časti pri obratisku električiek. Starosta Michal Drotován, ktorý kritizoval zámer už ako poslanec, sa snaží výstavbu v súčasnej podobe zvrátiť."


 

Zdroje:

www.reality.etrend.sk

 

#Rača #ÚzemnýPlán #Huštekle151 views0 comments

Recent Posts

See All