Zrkadliská ostávajú aj naďalej vážnym problémom !

Na ostatnom mimoriadnom zastupiteľstve MČ Rača konanom dňa 20.11.2019 poslanci miestneho zastupiteľstva nepodporili predložený návrh na odkúpenie pozemku a nechali obyvateľov BD Hečkova 18 v štichu !


O probléme "Zrkadliská" sme Vás informovali podrobnejšie v tomto príspevku:

https://www.zanasezelenekrasnany.com/post/podarí-sa-dnes-zastaviť-zrkadliská


Poslanci hlasovali nasledovne ( 7 poslancov ZA, 8 poslancov PROTI; 0 sa ZDRŽALO):

Pozn.:

Prítomní obyvatelia predmetnej lokality ostali jemne povedané "zaskočení a nemilo prekvapení" prístupom niektorých poslancov.

 

Situáciu a priebeh rokovania si dovoľujeme priblížiť prostredníctvom FB komentára jedného z poslancov Radka Tiňa. Citujeme:


"Zdravím vás, v stredu sme mali mimoriadne zastupiteľstvo, ktorého predmetom bol iba jeden bod rokovania a to schválenie memoranda o tom, že Rača súhlasí, že spolu s Hlavným mestom SR odkúpi pozemok od developera VI Group pod plánovaným projektom Zrkadliská. Problémom celého projektu situovaného v tesnej blízkosti tzv. Experimentálky nad čerpacou stanicou OMV na Hečkovej ulici a Kadnárovej ulici (stavby na pozemkoch reg. „C“ parc.č. 1606, parc.č. 1509/2, parc.č. 1628/2, parc.č. 1629, parc.č. 1629, parc.č. 1607/3 kat.úz. Rača“) je to, že je to hádam jeden z najhorších developerských projektov tu v Rači, ktorý sa má tesne dotýkať najbližších budov a má zrušiť parkovisko, ktoré tam momentálne je. Na projekt bolo v minulosti vydané predchádzajúcim starostom územné rozhodnutie a dokonca už má aj stavebné povolenie na vodné stavby. Reálne teda nebráni takmer nič tomu, aby sa začalo stavať. Teda okrem toho, že nové vedenie MÚ Rača opakovane žiada doplniť vyjadrenie hasičov a ďalšie potvrdenia, ktoré chýbajú k tomu, aby mohlo byť vydané stavebné povolenie. Ďalším problémom pre developera je aj umiestnenie sochy astronauta na predmetnom pozemku, ku ktorej spočiatku dostali súhlas na jej odstránenie a premiestnenie, no nositelia autorských práv si to rozmysleli a súhlas nakoniec stiahli späť. Okrem toho, obyvatelia dotknutej lokality už viac ako 10 rokov bojujú petíciami a súdnymi konaniami proti postaveniu tejto stavby. Píšem to preto, aby som objasnil situáciu okolo projektu. Počas zberu podpisov na kandidatúru za poslanca som opakovane tvrdil, že budem proti zahusťovaniu Rače nezmyselnými developerskými projektami, hlavne realizovaných vo vnútroblokoch a zastavaných lokalitách. V tomto duchu som konal ešte ako radový občan aj v rokoch 2014-2016, kedy sme petíciou bojovali proti postaveniu nájomného bytového domu v záhrade na konci ulice Na pasekách a budem konať rovnako aj v prípade projektu Jadalu a ďalších. Viem sa teda vcítiť do postavenia občanov dotknutej lokality a rozumiem ich hlbokému sklamaniu z výsledku hlasovania. Problémom je, že to odkúpenie pozemku niečo stojí a developer si zapýtal pomerne vysokú sumu, kde 55% podiel Rače zodpovedá 363 000,-Eurám. Vo verejnosti sa objavili diskusie, či sa majú všetci Račania skladať obyvateľom Hečkovej ulice na odkúpenie pozemku pre ich pohodlné parkovanie? Takéto nazeranie na problém je veľmi zjednodušené a neberie do úvahy faktory, ktoré by prípadnou realizáciou stavby zhoršili podmienky množstvu Račanov z pridružených lokalít už len nárastom dopravy v danom území a z toho vyplývajúcimi dôsledkami. Navyše, obyvatelia lokality sú tiež Račania a tiež prispievajú svojimi daňami do rozpočtu obce a tiež sa tým pádom podieľajú na financovaní aktivít a projektov, ktoré sa ich bezprostredne nedotýkajú. Stotožňujem sa s názorom starostu Michala Drotována, že prípadné odkúpenie pozemku nie je dobrým riešením, ale tento problém je potrebné vyriešiť. My ako poslanci sme sa nerozhodovali medzi dobrým a zlým riešením. K dispozícii bolo zlé a ešte horšie riešenie. Súčasťou riešenia bolo to, že na odkúpenom pozemku sa zriadia parkovacie miesta v počte 30-31, ktoré si budú môcť obyvatelia lokality odkúpiť v aukcii. Takto by sa podstatná časť vynaloženej sumy vrátila naspäť do rozpočtu Rače. Ja som sa teda rozhodol zahlasovať za odkúpenie pozemku a vyriešenie tohto problému v dohľadnom čase a podobne sa k tomu postavili aj ďalší šiesti poslanci. Boli sme však o jeden hlas v menšine a preto nebolo predmetné memorandum schválené. Druhá skupina poslancov sa rozhodla, že zahlasujú proti schváleniu memoranda a že vyrokujú pre obyvateľov lokality aj pre celú Raču lepšie podmienky. Nechajme sa teda prekvapiť."


Zdroj: FB / Rado Tino

 

Celú situáciu ohľadne "Zrkadlísk" budeme naďalej podrobne monitorovať s očakávaním, aké lepšie riešenie prinesú v dohľadnej dobe poslanci, ktorí sa podľa informácie prítomných na zasadnutí slovne zaviazali, že "vyrokujú pre MČ Rača pri odkupe pozemku výhodnejšie podmienky".


S pozdravom

Za Naše zelené Krasňany

František Polakovič

 

#Rača #Krasňany #Východné #ZaNašeZelenéKrasňany #Zrkadliská #Hečkova18


121 views0 comments

Recent Posts

See All